Ne Aramıştınız?

Asosiyalite

Asosiyalite, insanlar arasındaki ilişkileri anlatan psikiyatri terimidir. İnsanların topluma, grup halinde etkinlikler yapmaya ve etkinliklere katılmaya isteksiz olması durumuna verilen bu isim, çoğu kez kendini yetersiz hissetme sonucu ortaya çıkar. Asosiyalite, sosyal hayatta ve insan ilişkilerinde görülen sorunların başında gelir.

Asosiyaliteyi Ne Anlamalıyız?

Asosiyalite, düşük sosyal beceri ve arkadaş edinmede güçlük çekme ile ilişkilendirilir. Asosiyal olan kişiler, kendilerini anlayamayan diğer insanlarla aralarında uzak mesafeler bırakırlar. Grup katılımlarının olmadığı ve sosyal ortamlarda çekingen olmaları sıklıkla görülür. Asosiyal kişilerin, kendilerini anlatmakta güçlük çekmeleri, konuşmakta isteksiz olmaları ve diğerlerine karşı mesafeli olmaları da buna örnek olarak verilebilir.

Asosiyaliteyi Etkileyen Faktörler

Asosiyaliteyi etkileyen faktörler arasında, şu faktörlerin başını çektiği görülür:

  • Kendini yetersiz hissetme
  • Kendini reddedilmiş hissetme
  • Zayıf sosyal beceriler
  • Çevresel faktörler
  • Stresli yaşam koşulları

Asosiyaliteyi Nasıl Tedavi Edebiliriz?

Asosiyalite, ilaç tedavisiyle desteklenen yöntemler ile düzeltilebilir. Asosiyallik durumunda olan kişinin, psikolojik terapi, özel gelişim ve sosyal beceri eğitimleri alması önerilir. Bireysel tedaviler, grup terapisi, psikiyatrik eğitim ve sosyal beceri eğitimleri ile asosiyalite durumunun düzeltilebilir hale getirilebilir. Diğer destekleyici tedavi yöntemleri arasında; aile terapisi, sosyo-işletme destek programları, bireysel destek programları, alışkanlık kontrolü ve davranış terapisi sayılabilir.

Asosiyalite, insanların toplum ve ilişkiler kurmada sınırlı veya gerektiğinden az etkin olmaları anlamına gelen sosyal bozukluktur. Asosiyalite, kişinin kendisine yakın olan insanlara veya kendi yaşadığı toplumun normal kurallarına uymamasıyla gözlemlenebilir. Asosiyalliğin çoğu zaman psikiyatrik bozukluk ile ilişkilendirildiği doğrudur. Asosiyaller, kişilerin toplumsal koşullar üzerindeki etkisine farkındalık göstermelerini engelleyebilir. Bunun sonucunda, asosiyallerin toplum içerisindeki sosyal ilişkileri geliştirmesi gereksiz olduğundan bu insanların sosyal ilişkileri azalabilir veya tamamen yok olabilir.

Asosiyalliğin nedenleri arasında genetik veya östrojen düzeyleriyle ilişkili olabileceği gibi, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde mağduriyet, şiddet veya çeşitli psikolojik travmalar da bulunmaktadır. Asosiyallik, ani olarak ortaya çıkmasına rağmen, uzun süreli olabilir. Bazı durumlarda, bu tip kişilik bozukluğu kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Psikolojik destek, terapiler ve ilaç tedavisinin birlikte kullanılması, asosiyalite tedavisindeki en yaygın yöntemdir.

Bu durum, kişinin çevresi tarafından fark edilebilir. Asosyal kişiler, çevrelerindeki kişiler tarafından sosyalleşmenin zor olduğu algılanabilir. Asosiyaller, duygusal bağ kurmada zorluklar yaşayabilir ve arkadaşlar edinmekte güçlük çekebilirler. Asosiyalliğin çözülmesi, kişisel gelişim psikolojik desteklerle gerçekleşebilir.