Ne Aramıştınız?

Astronomi

Astronomi, evrenin yapısını ve kökenini inceleyen bilim dalıdır. Astronomlar, gök cisimleriyle ilgili olayların, oluşumların ve varlıkların kimyasal bileşimlerini, yaşam süreçlerini ve evrenin evrimini araştırırlar. Astronomi, fizik, kimya, matematik, fizyoloji ve gezegenbilim gibi diğer bilim dalları ile yakın ilişkisi vardır. Astronomi hakkında popüler maddeler listeleniyor.

Gökbilim Terimleri: Çekimsel Güç

Bölgesel Ayın Etkileri

Yıldız Dizilimlerinin Temel Tanımı

Kozmik Uyumsuzluk Ve Yönetimsel Uyumsuzluk

Galaksiler

Güneş Sistemi

Gökdelenler Ve Göksel Yer İşaretleri

Galaksi Hakkındaki Astronomik Bilgiler

Güneş Sistemi: Ay Ve Asteroidler

Gezegenlerin Çekim Gücü

Güneş'in Yörüngesi

Paralaks Nedir Ve Nasıl Ölçülür?

Newton'un Güneş Sistemi Teorisi

Gökada Fiziği Ve Astronomideki Önemi

Gökcisimler