Ne Aramıştınız?

Coğrafya

Coğrafya, dünyanın fiziksel ve sosyal görünümünü ve coğrafi özelliklerini inceler. Coğrafya, insanların ve bitkilerin çevresindeki fiziksel özellikleri, arazi şekillerini, iklimleri, suları, bitki örtüsünü ve jeolojik özellikleri inceler. Coğrafya aynı zamanda farklı kültürler arasındaki ilişkilerin, ülkelerin siyasi sınırlarının ve ekonomik faaliyetlerinin incelenmesini de içerir. Coğrafya hakkında popüler maddeler listeleniyor.

Köylerin Jeopolitik Önemi

Kıta Yarımküreleri

Konik Kıta

Konumsal Bilgi

Klima

Kıta Avrupası

Jeodezi Ve Onun Konum Belirleme Uygulamaları

Kontinent Noktası

Yüzey Şekilleri

Köylerin Coğrafi Özellikleri

Vadiler Ve Yönetimleri

Hidrografya

Petrojen: Bir Coğrafya Terimi

Peyzaj

Konumsal Referens Sistemi