Ne Aramıştınız?

Coğrafya

Coğrafya, dünyanın fiziksel ve sosyal görünümünü ve coğrafi özelliklerini inceler. Coğrafya, insanların ve bitkilerin çevresindeki fiziksel özellikleri, arazi şekillerini, iklimleri, suları, bitki örtüsünü ve jeolojik özellikleri inceler. Coğrafya aynı zamanda farklı kültürler arasındaki ilişkilerin, ülkelerin siyasi sınırlarının ve ekonomik faaliyetlerinin incelenmesini de içerir. Coğrafya hakkında popüler maddeler listeleniyor.

Yüzey Şekilleri

Coğrafya: Fiziki Coğrafya

Konumsal Referens Sistemi

Köylerin Jeopolitik Önemi

Kıta Avrupası

Kıta Yarımküreleri

Hidrografya

Dağ Boğazı

İklimlendirme

Jeodezi Ve Onun Konum Belirleme Uygulamaları

Vadiler Ve Yönetimleri

Steronometri

Konumsal Coğrafya

Kontinent Noktası

Peyzaj