Ne Aramıştınız?

Fizik

Fizik, evrenin fiziksel yasalarını inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik alanında çalışanlar, hareket, ısı, ışık, ses, elektrik, manyetizma, gravitasyon ve kuantum mekaniği gibi konularla ilgilenirler. Fizik, hareket halindeki cisimlerin hareketini, madde ve enerjinin davranışını ve bu alanlarda geçerli olan fiziksel yasaları inceler. Fiziğin temel çalışma alanları, klasik mekaniği, elektromanyetizmi, termodinamiği, mekanik sıvı dinamiği ve kuantum mekaniğidir. Fizik hakkında popüler maddeler listeleniyor.

Doğal Sıcaklık Kavramı

Solunum Mekaniği

Kütleçekim İvmesi

Elektrik Akımı Ve Direnç

Cin Etkisi

Münferit Momentum Nedir?

Kuvvet Ve Havayolu

Dalga Mekaniği

Dinamik Olasılık

Vakum Nedir?

İkinci Newton Kanunu

Enerji Çalışması

Kuvvet Ve İvme

Kütleçekimsel Çekim Kanunu

Kütleçekimsel Çekim