Ne Aramıştınız?

Psikiyatri

Psikiyatri, insanların beyin ve davranışlarının hastalıklarının tanı, tedavi ve önlenmesini hedefleyen bir tıp alanıdır. Psikiyatri, insanların diğer sağlık durumlarına kıyasla daha karmaşık ve çoğu zaman teşhis ve tedavi edilmesi daha zor olan düşünce, davranış ve duygularını kapsar. Psikiyatrik muayene, öykü alma, fiziksel muayene, laboratuvar testleri ve psikiyatrist tarafından önerilen diğer testlerden oluşur. Psikiyatristler, psikoterapi, ilaç tedavisi ve/veya karma tedavileri kullanarak hastalarının sağlık durumunu iyileştirmeye çalışırlar. Psikiyatri hakkında popüler maddeler listeleniyor.

Depresyon

Anksiyete Bozukluğu: Kendini Kontrol Edemeyen Korku Duygusu

Mentaller Bozukluğu Psikopati

Kişilik Bozukluğu: Tanı, Tedavi Seçenekleri Ve Belirtileri

Majör Depresyon

Bilişsel Davranışçı Terapinin Psikiyatrik Bozukluklar Üzerindeki Etkisi

Psikolojik Bozukluklar Ve Depresyon

Asosiyalite

Depresyonun Ne Kadar Uzun Sürdüğü?

Ptsd: Posttraumatik Stres Bozukluğu

Duygusal Simetri: Psikiyatri Terimi

Psikolojik Negativite

Depresyon: Psikolojik, Fizyolojik Ve Sosyal Etkileri

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Psikotik Bozukluklar