Ne Aramıştınız?

Psikoloji

Psikoloji, insan davranışının ve zihinsel durumun kuramsal ve uygulamalı incelemelerinin ele alındığı sosyal bilim dalıdır. Psikolojiye göre, insan davranışını ve zihinsel durumu etkileyen faktörler arasında, çevresel etkenler, ruhsal durum, genetik özellikler ve biyolojik süreçler gibi çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Psikoloji, örneğin insanların hafıza, öğrenme, karar verme ve sosyal etkileşim gibi çok çeşitli davranışlarını ve bu davranışların nedenlerini, sonuçlarını ve müdahaleleri inceleyen, birçok dal ve alt daldan oluşur. Psikoloji, insanların kendilerini, başkalarını ve toplumsal ortamı anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan bir dizi teknik ve yaklaşımı da kapsamaktadır. Psikoloji hakkında popüler maddeler listeleniyor.

Künt Yönelim Teriminin Psikolojideki Önemi

Güven

Karma İlişkiler

Yaygın Kaygı Bozukluğu

Oyun Bağımlılığı Nedir?

Oyun Benzeri Terapi: Oyun Benzeri Terapiyi Anlamak

Kimlik Değiştirme

Psikoanaliz

Geçişkenliğin Psikolojisi

Johari Penceresi

Eşleşme Terapisi Nedir?

Cinsel Kimlik Bunalımı

İçsel Motivasyon

Kişilik Psikolojisi: Kişilik Envanteri Testi Ket

Kontrol Kaybı Ve Depresyon