Ne Aramıştınız?

Sağlık

Tıp, insanların sağlık durumlarının gözlenmesi, değerlendirilmesi, tanınması ve tedavisiyle ilgili bilim dalıdır. Tıbbın ana alanları doktorluk, hastalıkların etiyolojisi, hastalıkların tanımlanması ve tedavisi, aynı zamanda yaşam tarzları ve sağlıklı yaşam için önerileri de kapsar. Doktorlar, çok sayıda tanı metodu kullanarak hastalıkların etiyolojisini saptarlar ve uygun tedaviler geliştirirler. Ayrıca, doktorlar hastaların korunması ve sağlıklı yaşamının sürdürülmesi için önleyici sağlık hizmetlerini de sunarlar. Sağlık hakkında popüler maddeler listeleniyor.

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Septisemi

Nörolojik Bozuklukların Belirtileri

Hasta İncelemelerinde Kullanılan Auskultasyon

Kemik Erimesi Osteoporoz

Aort Diseksiyonu

Metformin Ve Tip 2 Diyabet

Kolestrol

Panik Atak

Kan Basıncı Hakkında Bilgi

Bromokriptin: Hiperprolaktinemi Tedavisinde Bir Sıralı Dozlu İlacın Analizi

Kolesistit

Myositis Nedir?

Hemoglobin Testi

Dft Derin Doku Terapisi