Ne Aramıştınız?

Sanat

Sanat, hisleri, düşünceleri ve fikirleri estetik anlamda ifade etmek amacıyla ortaya konan ve sözel, sözel olmayan veya tüm bunların bir karışımı olarak sunulan her türlü yaratıcı çalışmadır. Sanat eserleri, resim, heykel, dans, müzik, sinema ve tiyatro gibi farklı disiplinler aracılığıyla oluşturulabilir. Sanat, insanların insanlarla, doğa ile veya kendileriyle etkileşimlerini de içerebilir. Sanat hakkında popüler maddeler listeleniyor.

Minyatür Sanat

Trompe-l'œil Sanatı

Eleştirel Düşünme Ve Sanat

Akroşizm Nedir?

Akımlar: Estetik Sanat Akımları

Figüratif Sanat

Kubizm

Optik Sanat

Değişim Tablosu: Sanat Tarihi Sözlüğündeki Bir Terim

Trompe L'oeil - Mükemmel Sahte Sanat

Akrilik Boya

Fresk Sanatı Ve Tarihsel Önemi

Akroteriyum

Manzara Resim Çalışması

Akım Dalgası Sanatı