Ne Aramıştınız?

Çatışma Gevşemesi Terapisi

Çatışma gevşemesi terapisi, bir kişinin çatışmalarının ve duygularının idaresi, bir konuda çatışma içinde olan kişiler arasındaki gerilimlerin azaltılması ve aile üyeleri arasındaki ilişkinin geliştirilmesine yardımcı olan bir tür psikoterapidir. Çatışma gevşemesi terapisi, evlilik ve aile Terapisti ya da Psikiyatrist tarafından verilebilir. Bu terapinin amacı, hastaların karşılaştıkları meseleleri çözmek ve çatışmaları çözmek için doğru çözümleri bulmalarına yardımcı olmaktır. Çatışma Gevşemesi Terapisi aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır:

1. İletişim

Çatışma Gevşemesi Terapisi'nin temelinde iletişim yatar. Sağlıklı iletişim kurabilmek için, kişilerin karşılıklı olarak hislerini, düşüncelerini ve isteklerini kendileri hakkında ve birbirleri hakkında ifade etmesi gerekir. Aynı zamanda, iletişim içerisinde yer alan şiddet veya kötü davranışları önlemek de çok önemlidir.

2. Güvenlik

İletişim sırasında tarafların güvende hissetmeleri çok önemlidir. Bu nedenle, kişilerin hislerini rahatça ifade etmelerine izin verilmeli ve birbirlerine saygı gösterilmelidir. Yine de terapötik ortamda herhangi bir şiddet ya da kötü davranış kabul edilemez.

3. Aktif Dinleme

Birbirlerini anlamaya çalışırken, kişilerin etkin dinleme becerilerini geliştirmeleri gerekir. Etkin dinleme, karşılıklı olarak konuşulanların anlaşılıp hissedilmesi anlamına gelir. Etkin dinleyiciler çoğunlukla şu sorulara odaklanır: Bir mesajın anlaşılmasının yanı sıra, gönderilen mesajın ne kadar anlaşıldığına da odaklanılmalıdır.

4. Sorun çözme

Kişilerin, tartışma ve çatışma sırasında gerçekçi ve sağlam sorun çözme stratejileri geliştirmesine yardımcı olunur. Sorun çözme stratejileri arasında, şu seçenekler bulunur:t

  tt
 • Problemin kökeninin anlaşılması
 • tt
 • Problemi anlamaya odaklanma
 • tt
 • Alternatif çözümler üretme
 • tt
 • En uygun çözümü seçme
 • tt
 • Uygulamaya konulan çözümlerin izlenmesi
 • t

Terapötik ortamda kişiler, hislerini ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenerek, çatışmalarını çözümleyebilir ve ilişkilerini geliştirebilirler. Çatışma Gevşemesi Terapisi, kişilerin kendilerini ifade etmeyi ve çatışmalarını çözümlemeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Bu terapi, ilişki üzerinde etkili ve sağlıklı bir şekilde çalışılmasını sağlar.

Çatışma Gevşemesi TerapisiCGT psikolojik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çatışmaları nasıl çözebileceğimizi öğretmeye yönelik olarak geliştirilmiştir. CGT, iki taraflı çatışmalarda yer alan kişilerin temel ihtiyaçlarını ve karşılıklı menfaatlerinin nasıl izlenebileceğini, insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi geliştirmeyi hedefler. CGT, çatışmaların çözümünün toplumda bir kültür oluşturarak bu tür ilişkilerin düzeltilmesine yardımcı olabilir.

CGT, taraflar arasındaki çatışmaların çözümü ve iletişimin geliştirilmesi açısından önemli bir yaklaşımdır. CGT, taraflar arasındaki çelişkileri çözmek için oturumlar düzenleyerek karşılıklı anlayışın sağlanmasını sağlar. Tarafların bir araya gelerek çeşitli konuları tartışmalarına ve uzlaşmalara izin verir. Bu oturumlarda, taraflar karşılıklı olarak sorunun ne olduğu, iki tarafın ihtiyaçlarını ve çözüm yollarını tartışmalarına izin verilir. Bu yolla, taraflar arasında güven duygusu oluşturulur ve iletişim daha kolaylaşır.

CGT, taraflar arasındaki çatışmaların çözümünün bir sonucu olarak insanlar arasındaki ilişkiyi de güçlendirir. CGT, tarafların temel ihtiyaçlarının ve karşılıklı menfaatlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. CGT, tarafların konuyu konuşmak için ortam yaratmakla kalmayıp, tarafların konuyu çözmek için iş birliği yapmalarını da sağlar. CGT, tarafların uzlaşmalarına yardımcı olurken, karşılıklı anlayışı da artırır.

CGT, çatışmaların çözümü açısından önemli bir yaklaşımdır. CGT, tarafların duygularını, düşüncelerini ve temel ihtiyaçlarını ortaya koymasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. CGT, tarafların karşılıklı olarak çözüm yollarını tartışmalarına izin verirken, geçicileri de kısıtlar. CGT, insanlar arasındaki çatışmaların çözümünün ve iletişimin geliştirilmesinin bir sonucu olarak insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefler.