Ne Aramıştınız?

Davranışsal Anksiyete Bozukluğu

Davranışsal anksiyete bozukluğu, davranışlar ve düşünceler arasında ortaya çıkan gerilimli, korku duygusuna ve kaygıya neden olan bir psikolojik durumdur. Davranışsal anksiyete bozukluğu kişilerin yaşamlarını sınırlandırdığı için ciddi bir durumdur. İnsanlar bu durumu, düzenli bir yaşamın, sosyal etkinlikler ve aktivitelerin sınırlanması sonucu yaşamaktadır.

Nedenleri

Davranışsal anksiyete bozuklukları, bazı biyolojik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesinin sonucu oluşur. Ancak, bu nedenler arasında ayrı ayrı bir dizi konu vardır:

  • İşlevsel hastalıklar (kronik fiziksel hastalıklar veya sağlık problemleri)
  • Geçmişte yaşanmış travmalar
  • Depresyon, korku veya stres
  • Cinsel istismar
  • Şiddetli beklentiler veya baskılar
  • Ailevi çatışmalar

Belirtileri

Davranışsal anksiyete bozukluklarının belirtileri, kişiden kişiye değişir. Bazı ortak belirtiler arasında; sık sık korku ve panik, kas gerginliği, baş ağrısı, konuşma bozuklukları, yüksek titreme, huzursuzluk ve uyku problemleri sayılabilir. Kişiler bu belirtilerin çoğunu yaşayabilirler.

Tedavi Yöntemleri

Bir kişi davranışsal anksiyete bozukluklarının tedavisinde, bir psikolog veya psikiyatristin yardımıyla çoğunlukla psikoterapi önerilir. Psikoterapi, hastalıkların kökeninin kavranarak, daha iyi bir yaşama geçişte yardımcı olmak amacıyla yapılan bir yaklaşımdır. Bazen, kişisel gelişim konuları ve çalışmalar içeren terapi seanslarında kişi hayatına pozitif bir bakış açısı edinmeyi öğrenebilir. Ayrıca, bazı durumlarda, doktorlar, ilaçlar önerebilir. İlaçlar, kaygının azaltılmasına ve daha iyi uyku almasına yardımcı olabilir.

Davranışsal anksiyete bozukluğu, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Uygun tedavi, kişinin anksiyetesini azaltarak, hayatına geri dönebilmesine yardımcı olabilir.

Davranışsal Anksiyete Bozukluğu, aşırı ender olumsuz davranışlar gösterme veya başkaları tarafından dışlanma, gerilim ve kaygı duyma olarak tanımlanır. Bunlar, kişinin olası kaygı verici durumlarla başa çıkmak için normal alışkanlıklarından farklı ya da fazladan davranışlar göstermesini içerebilir. Bu zorluklar, kişilerin hayatlarının çeşitli alanlarında, özellikle sosyal etkileşimlerde, çalışma yaşamlarında ve hatta ev hayatlarında ciddi engeller olabilir.

Davranışsal Anksiyete Bozukluğu'nun belirti ve durumları çok değişkendir. Bazı durumlarda, bir kişi tekrarlayan olası istemli fobiler gösterebilir. Kişi, eksik bir yöntemle devam ederse, bu davranışları sürdürme eğilimi gösterebilir. Kişi, korkularına karşı aşırı tepki gösterme eğiliminde olabilir. Bazı durumlarda, kişi, duygusal uyarılma ile tepki verir, ancak bu tepki, kişinin davranışlarının doğal geçişiyle çatışır.

Davranışsal Anksiyete Bozukluğu'na yardım etmek için kişiye çeşitli destekler sağlanabilir. Öncelikle, destek veren kişiler bu bozukluğu anlamaya çalışmalı ve bu durumu normal bir reaksiyon olarak gözlemlemelidirler. İkinci olarak, kişiye, günlük hayatında kararlı olmayı öğretmek ve ona yetenekler öğretmek için rehberlik sağlanmalıdır. Son olarak, kişiye ihanet edilmemesi ve güven verilmesi gerektiği öğretilmelidir.

Davranışsal Anksiyete Bozukluğu ortadan kaldırılabilir, ancak bunun için desteğe ihtiyaç vardır. Kişiye dengeli ve yararlı davranışlar öğretmek, ona güven vermek, onu anlamaya ve desteklemeye çalışmak, bu durumun herhangi bir engele dönüşmemesi için çok önemlidir. Bu bozuklukla başa çıkmak için destek ve sabırlı olmak, kişinin bu durumu başarıyla aşmasını sağlayacaktır.