Ne Aramıştınız?

Dialektik Davranış Terapisi

Dialektik davranış terapisi (DBT), psikiyatride kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapinin amacı, insanların başa çıkamadıkları durumlarının, düşüncelerinin ve duygularının daha kontrollü ve anlamlı bir biçimde davranışa dönüşmesini sağlamaktır. DBT, insanların etkili bir biçimde başa çıkabilecekleri problemleri tanımlayarak, onların kendilerini daha iyi idare etmelerini ve yaşamlarının kalitesini arttırmalarını amaçlamaktadır.

DBT'nin Amacı

DBT'nin amacı, insanların problemleriyle daha iyi başa çıkmalarını sağlamaktır. DBT, insanların kendilerine ve çevreslerine verdikleri tepkileri daha iyi anlamalarını ve kontrol altına almalarını sağlamak için düşünce ve duygu temelli yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olur. Böylece, insanlar kendilerini daha iyi ifade edebilir, başka insanlarla etkileşim içinde olabilir ve problemleriyle başa çıkmaya yönelik yapıcı çözümler geliştirebilirler.

DBT'nin Temelleri

DBT temel olarak üç temelden oluşur:

  • Kişiye özgü yaklaşım: Kişinin özellikleri, mevcut durumu ve yaşadıklarının etkisi alınarak, en uygun yaklaşım seçilir.
  • Kişisel tutumlar: Kişinin kendisini, çevresini ve yaşamını anlamlandırmasında önemli rol oynayan tutumların ortaya çıkartılması
  • Deneyimsel öğrenme: Duyguların, düşüncelerin ve davranışların öğrenme teknikleriyle değiştirilmesi

DBT, insanların problemlerini çözme ve yaşamlarını daha verimli hale getirme konusunda kişilerin kontrolünü geri almalarına yardımcı olmak için birçok araç ve teknik sunar. Bu aracın kullanımı, problemleri çözmek için etkin bir yaklaşım oluşturmak amacıyla kişinin kendisine ve bugünün yaşamına odaklanması, geçmişe dair olabilecek sebep ve sonuç ilişkilerini anlamlandırması ve gelecekteki yaşamına karar verme yeteneğini geliştirmesidir.

Dialektik Davranış Terapisi (DBT), mood döngüsünden sorunlu davranışların azaltılmasına kadar uzanan bir psikiyatrik tedavi yaklaşımıdır. DBT, “zihinsel sağlık için çoğul yaklaşım” olarak düşünülür. Psikiyatrik bozuklukların, temel davranış, duygusal ve fiziksel semptomlarının tedavisinde kullanılan DBT, biyolojik, psikolojik ve sosyal uyumu sağlamayı amaçlar. DBT, sorunlu davranışların oluşumuna etki eden sosyal ve çevresel faktörleri de göz önünde bulundurur. DBT, kişinin bireysel özelliklerini yakından inceler ve her bireyin ihtiyaçlarına göre özel bir tedavi planı geliştirir. Tedavi süreci, kültürel, konum ve yaş ya da cinsiyet gibi çeşitli değişkenleri de dikkate alır.

DBT, kişinin depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, bipolar bozukluk gibi psikiyatrik bozukluklarının tedavisinde kullanılan, çoğul psikoterapi yaklaşımıdır. Tedavi yaklaşımı, depresif veya anksiyete bozukluklarının tedavisinde olduğu gibi, duygusal zekâ geliştirmeyi ve kişinin zihinsel bozuklukla baş edebilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. DBT tedavisinde, günlük rutinler, duygularınızı kontrol etme stratejileri, başa çıkma becerileri ve motivasyon teknikleri öğretilir. DBT, problem çözme, iyileşme kabiliyeti ve sağlıklı davranışlar edinmeye yardımcı olmak için destekleyici bir yaklaşım sunar.

DBT, şiddetli duygusal dalgalanmaları olan ve sorunlu davranışlarının azaltılmasına yardımcı olmak isteyen herkes tarafından kullanılabilecek bir terapidir. Uygun bir terapist tarafından uygulanması önerilir. DBT, biyolojik, psikolojik ve sosyal alanlarda kişinin huzur ve iyi hissetmeyi arttırmak için çoğul yaklaşımın avantajlarından faydalanır. DBT, kişinin hayat kalitesini arttırarak, kişinin engelleri aşması ve olumlu davranışlar geliştirmesi için gerekli olan becerileri öğretir.