Ne Aramıştınız?

Elektrik Akımı

Elektrik akımı, elektronların hareketinin oluşturduğu akımı temsil eder. Elektrik akımı genellikle elektron hareketi ile ilişkilendirilir. Akım, elektrik tesisatındaki aygıtlarda enerji aktarımını desteklemek veya aygıtın çalışmasını sağlamak için kullanılır. Elektrik akımının ölçümü, bir çok günlük pratik uygulama, kişisel güvenlik ve elektronik dünyadaki cihazların hizmet vermesi için gereklidir.

Elektrik Akımının Birimleri

Elektrik akımı, bir elektrik kütlesinde elektronların bir süre içinde kaçışının ölçülmesi ile belirlenir. Elektrik akımının birimi, Amper (A) olarak bilinir. 1 Amper, 1 saniye içinde bir kütlede 1 Coulomb'luk bir yükün yüzeyen geçirilmesi olarak tanımlanır. Birim zamanda bir kutle üzerinden geçen elektron sayısının ölçümü ile teyit edilebilir.

Elektrik Akımının Ölçümü

Elektrik akımının ölçümü, genellikle ampermetre yada voltmetre ile yapılır. Ampermetrenin çalışma prensibi, genelde bir seri direncin ortadan kaldırılması ile sağlanır. Bu direncin üzerindeki akım, direncin karşısında oluşan potansiyel akımının akımı ile eşittir. Voltmetrenin prensibi ise bir direncin üzerinde oluşan potansiyel akımını ölçmektir.

Elektrik Akımının Uygulamaları

Elektrik akımı, çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Birincisi, akım, dirençli sistemlerdeki potansiyel akımının ölçümünde veya elektrik tesisatındaki elektrik aygıtlarının çalışmasını sağlamak için kullanılır. Diğer uygulamalar arasında ise aşağıdakilar gösterilmiştir:

  • Elektrikli araçların hız ve hareket kontrolü
  • Enerji aktarımı
  • Elektronik cihazların çalışması
  • Elektromanyetik alanların oluşturulması
  • Elektrikli ev aletleri

Elektrik akımının uygulanması, günlük hayatta çok yaygın olup, kapalı çevrelerde potansiyel akımın ölçümünden, elektrik tesisatına kadar uzanan uygulama alanları vardır.

Elektrik Akımı, elektriksel enerjiyi taşıyan ve bir cismin birbirine bağlı olan parçaları arasında geçen elektriksel yükün miktarıdır. Elektrik akımı, uygulanan bir gerilimin büyüklüğü ve direnç değerinin etkisi altında olduğu bir sistemde ortaya çıkar. Elektrik akımı, bir akım kaynağı ile bir yük arasında elektriksel bir bağlantı aracılığıyla başlar. Elektrik akımı, bulunduğu ortamın yalıtım özelliğine bağlı olarak sınırlıdır. Elektrik akımındaki değişimler, elektriksel bir sistem içerisinde bağlı elemanların enstanteneler arasındaki etkileşimlerle çevresel etkenlerle değişir.

Elektrik Akımı, iki ana türde sınıflandırılır. İlk olarak, direkt güç (DC) ve ikincisi ise alternatif güç (AC). Direkt güç, bir akım kaynağı yalnızca bir yönde akımını sağlar. Alternatif güç ise, karşılıklı olarak ve belirli aralıklarla bir güç kaynağından çıkar. Alternatif güç, çoğu uygulamada kullanılmaktadır, çünkü çok daha az güç kaybına ve sera gazı salınımına neden olur.

Elektrik Akımı, bir akım ölçer kullanılarak ölçülür. Akım ölçer, bir akım kaynağından geçen akımın miktarını ölçmek için kullanılan cihazı temsil eder. Akım ölçer, bağlı olan cihazların hassas ölçümleri için tasarlanmış olabilir. Akım ölçüm cihazları, elektrik akımlarının izlenmesi ve kontrolü için kullanılan diğer ölçüm cihazlarıyla birlikte kullanılır.

Elektrik Akımının kontrolü çok önemlidir, çünkü çoğu sistemde doğru akım miktarının sağlanması gerekmektedir. Bunu sağlamak için, bir akım kontrol cihazı kullanılır. Akım kontrol cihazları, akım kaynaklarından gelen akımın kontrolü için kullanılan cihazlardır. Akım kontrol cihazları, akımın geçtiği herhangi bir yere kadar akımın ölçümünü sağlamak için kullanılır. Akım kontrol cihazları, bir sistem için gereken akım miktarının doğru şekilde ayarlanmasını sağlar.