Ne Aramıştınız?

Endişe Bozukluğu

Endişe bozukluğu, kişinin hayatının çok büyük bir kısmının endişe ve kaygıdan oluşan zorlu bir döngüye düşmesi sonucu ortaya çıkan bir psikiyatrik durumdur. Bu durum, kişinin özgüveni, düşünceleri, duyguları ve davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Endişe bozukluğu tedavi edilebilir, ancak özellikle uygun tedavi edilmezse kişilerde sosyal kayıplar ve iş güç kayıpları yaşanabilir.

Endişe Bozukluğu Nelerdir?

Endişe bozukluğu, karakteristik olarak kişinin korku ve kaygıyı ürettiği ya da yaşadığı yaşamın çok büyük bir kısmının endişenin zorlu bir döngüsüne düşmesi sonucu ortaya çıkan bir psikiyatrik durumdur. Endişe bozukluğu, kişinin özgüvenini, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Endişe bozukluğu, genellikle fiziksel veya ruhsal semptomları karakterize eden çeşitli ciddi duygusal rahatsızlıklar arasında yer alır.

Endişe Bozukluğu Belirtileri

Endişe bozukluğu için belirtiler her kişide değişiklik gösterir. Ancak, endişe bozukluğu genellikle şu belirtilerle karakterize edilir:
  • Kronik huzursuzluk ve kaygı
  • Kalp çarpıntısı, terleme, titreme gibi fiziksel belirtiler
  • Düşük özgüven
  • Gece uykusuzluğu
  • Yorgunluk
  • Güçsüzlük
  • Anksiyete nöbetleri
  • Konsantrasyon güçlüğü
  • Mutsuzluk

Endişe Bozukluklarının Tedavisi

Endişe bozuklukları tedavi edilebilir. Özellikle uygun tedavi edilmezse, kişilerde sosyal kayıplar ve iş güç kayıpları yaşanabilir. Endişe bozukluğu tedavisinde, genellikle birden fazla tedavi yöntemi bir araya getirilir. İlaç kullanımı, konuşma terapisi, davranış terapisi ve diğer destekleyici terapiler arasında yer alır. Her tedavi yöntemi, kişiye özel olarak seçilir ve tedaviya başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Endişe Bozukluğu, anksiyete bozukluğu olarak da bilinir ve çoğu insanın yaşadığı fobiler ve kaygıların daha ciddi bir seviyesine ulaşmış halidir. Endişe Bozukluğu, kaygının ve korkunun kişinin yaşamını çok yoğun şekilde etkilemesiyle ortaya çıkar. Endişe Bozukluğu olan insanlar, günlük aktivitelerinin etkilenmesi ile, normal psikolojik işlevlerinin bozulmasına yol açmaktadır. Endişe Bozukluğu, çoğu zaman gizli belirtiler ile ortaya çıkar. Bu belirtiler arasında, somatik (fiziksel) belirtiler, ruhsal belirtiler, davranışsal belirtiler ve kognitif (zihinsel) belirtiler de dahildir. Endişe Bozukluğu, genellikle depresyon, panik bozukluk veya fobik bozukluklar ile ilişkilidir.

Endişe Bozukluğunun tedavisi, çoğunlukla psikoterapi veya kimyasal dengelenme olarak bilinen antidepresanlar ile yapılabilir. Psikoterapi ile insanlar, kaygılarının ve korkularının kökenini daha iyi kavrayabilir ve bunlara daha etkin bir şekilde yanıt verebilirler. Kimyasal dengelenme ise, insanların kaygılarını azaltmak ve ruhsal salgılarını düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenle, tedavideki başarı, kişinin kendini kontrol etmek, davranışlarını değiştirmek ve kaygılarını yönetebilmek için gerekli araçları elde etmesine bağlıdır.

Endişe Bozukluğu, herhangi bir yaş grubunu etkileyebilir. Çocukluk çağındaki çocuklarda endişe bozukluğu çok daha sık görülür. Bu bozukluk, çocukların uzman yardımı almasını gerektirebilir. Bu tür durumlarda, çocukların ve ailelerinin, profesyonel destek almaları daha uygun olacaktır. İyi bir psikolojik destek, endişe bozukluğu olan insanların, kaygı ve korku hislerini keşfetmelerine ve üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.

Endişe bozukluğunun etkili tedavisi için önemli olan şey, kişinin şikayetlerini doğru şekilde tanımlaması ve bunun için uzman yardımı almasıdır. Uzman yardımı ile hasta, kaygılarının kökenini daha iyi anlayabilir ve bunlara daha etkin bir şekilde cevap verebilir. Tedavinin amacı, kişinin kaygılarının üstesinden gelmesine ve tekrarlanmamasına yardımcı olmaktır.