Ne Aramıştınız?

Etilen Glikol

Etilen glikol (EG), kolaylıkla sıvı haline gelebilen, güçlü bir antifriz olan, kükürt, karbon ve su içeren bir kimyasal bileşiktir. Etilen glikol, antifriz olarak kullanılmakla birlikte, kozmetik ve ağır sanayi ürünlerinde de kullanılmaktadır. Genel olarak, etilen glikol, bir endüstriyel hammadde olarak kullanılan kimyasal bileşiktir.

Etilen Glikolun Kullanım Alanları

Etilen glikol, endüstriyel sıvılar, kozmetik ve jelatinler, deterjanlar, sıvı kabarcıkları, polietilen, etilen vinil alkol, polyester ve akrilik elyaflar üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca, etilen glikol, etilen glikolisisi aracılığıyla, plastik ve kauçuk üretiminde de kullanılmaktadır.

Etilen Glikolun Zararları

Etilen glikol, vücudumuza girdiğinde, kalp çarpıntısı, bulantı, baş dönmesi, kusma, şuur kaybı ve artmış idrara çıkış gibi etkilere neden olabilir. Ayrıca, etilen glikolün nefes yoluyla alınması, zehirlenme, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve solunum problemlerine de neden olabilir. Ayrıca, etilen glikolün, kan şekerini olumsuz etkileyebilecek şekerli bir ürün olduğu da belirtilmektedir.

Etilen Glikolun Önlemleri

Etilen glikolün kullanılma ortamlarında, güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bu tedbirler arasında şunlar sayılabilir:

  • Etilen glikol, hava almayacak bir kap içinde saklanmalıdır.
  • Etilen glikolün, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanması sağlanmalıdır.
  • Etilen glikolün, çocukların erişimine açık ortamlarda kullanılmaması gerekmektedir.
  • Etilen glikolün kullanılmadan önce tüm çalışanlar için gerekli eğitimler verilmelidir.
  • Etilen glikolün saklanması ve kullanılmasına ilişkin bilgilerin, etilen glikol kullananlar tarafından kolayca erişilebilir bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.

Etilen Glikol (EG) bir organdik glikol olan kimyasal bir bilesiktir. Metilen glikol (MEG) olarak da bilinir. Karbonhidratların saf hali olarak kabul edilir ve özellikle çözelti üretiminde kullanılmak üzere üretilir. Etilen glikolun kimyasal formülü C2H6O2dur ve iki alkol grupu içerir. Atık su arıtma tesislerinde, akaryakıt formülasyonlarında ve antibakteriyel ürünlerde kullanılan etilen glikol, çoğunlukla ısı transfer, sıvı karıştırma, hava karıştırıcı ve nemlendirme işlevlerinde kullanılır. Etilen glikol, basınçlı sistemlerdeki ısı transferi için kullanılan yüksek soğutma çözeltilerinde kullanılır.

Gıda, kozmetik ve ilaç üretiminde etilen glikol, kuyu sondajları, çeşitli bileşenlerin sentezi, içme suyu, havalandırma ve ısıtma işlemleri, çimento üretimi, maden çıkarma işlemleri ve soğutma sistemlerinin üretiminde kullanılır. Etilen glikol, kimyasal yöntemlerle glikozdan elde edilir. Glikoz ise bitkisel kaynaklardan elde edilir. Etilen glikol, polimerlerin üretimi, kağıt ve karton üretiminde, baskı işlemlerinde ve tekstil endüstrisinde de kullanılır. Etilen glikol çözeltilerinde, geçirgenlik, yoğunluk ve donma noktası, kullanıldığı alandan alandan değişebilir.

Ayrıca etilen glikol, antifriz olarak da bilinir. Karışım halinde suyla, yüksek ısıl direnç gösterdiği için soğutma sistemlerindeki ısı transferi için kullanılır. Etilen glikol, su çözeltisine karıştırıldığında, buharlaşma sıcaklığını düşürür ve buharlaşma miktarını azaltır. Böylece sistemde hava kabarcıklarının oluşumu önlenir ve sistemdeki kimyasal bozulmaları engelleyerek tahribat azaltılır. Tek başına, etilen glikol boşaltıcı özelliklere sahiptir ve akaryakıtta kullanıldığında yakıtın saflaştırılmasına yardım eder.

Etilen glikol, çevre kirliliği yapan zararlı bir bileşiktir. Etilen glikolun çözeltisiyle ve yan ürünleriyle etkileşim içinde kalan insanların ve diğer canlıların sağlığını tehdit etme potansiyeline sahiptir. Etilen glikol, ciddi insan ve hayvan sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle etilen glikolün farklı uygulamalarda kullanımıyla ilgili mevzuatlar çok sıkı şekilde uygulanmalıdır.