Ne Aramıştınız?

Existentializm

Existentializm; insanın varlığının ve yaşamının anlamını sorgulayan, insanın özgürlüğüne önem veren bir felsefe akımıdır. Existentializm filozofları arasında Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Albert Camus ve Kierkegaard sayılabilir.

Existentializme göre, insan, anlamsız bir evrenin ortasında tamamen özgürdür ve kendi hayatının anlamını kendisinin oluşturması gerekir. Existentializm, insanın kendi kararlarını vermesini, kendi bedeninin sınırlarını kendisinin seçmesini ve buna kendi anlamını vermesini öngörür.

Existentializmin Temel İlkeleri

Existentializmin temel ilkeleri, insanın, sorumluluğu üstlenmesini, kendi kararlarını kendi sınırları içinde seçmesini ve kendi anlamını kendisinin oluşturmasını öngören bir felsefedir. Bu ilkeler arasında şu ana kadar sayılabilecekler şöyle sıralanabilir:

  • Kendi kararlarını ve eylemlerini sorumlu olarak kendisinin belirlemesi.
  • Kendi anlamını kendisinin oluşturması.
  • Herhangi bir yaratılan anlamın sınırlarını kendi tanımlayarak özgürce hareket etmesi.
  • Kendi hayatının anlamını kendisinin oluşturması.
  • Kendi bedeninin sınırlarını kendisinin belirlemesi.

Existentializm filozoflarının çoğu, bu temel ilkeleri takip etmeyi önerir. Aynı zamanda, kişinin kendi anlamını oluşturmada, kendi bedeninin sınırlarını belirlemede ve kendi yaşamını yaşamada özgür olmasını önerirler.

Existentializm, insanın özgür iradesini ve insanlıkla ilgili temel soruları ele alan felsefe akımıdır. Existentializmin önemli filozofları arasında Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Frantz Kafka, Friedrich Nietzsche, Albert Camus ve Simone de Beauvoir bulunmaktadır. Existentializm, insanların karşılaştıkları durumlar karşısında özgürlüklerinin farkına varmalarını ve bunun sonucunda oluşan sorumluluklarını üstlenmelerini önermektedir.

Existentializm, insan yaratılışını ve kaderini incelemeyi öncelikli olarak hedef almaktadır. Existentializm, insanların özgür bir irade ile cevap vermeleri gerektiğine inanmaktadır. İnsanların biyolojik ve sosyolojik koşullara göre değil kendi özgür iradelerine göre hareket etmeleri gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca, existentializm aynı zamanda insanların karşı karşıya oldukları zorluklara karşı güçlü bir şekilde mücadele etmesini önermektedir.

Existentializmin özünde, insanların yaşamlarını özgürce seçmede özerkliğe sahip olduğu vurgulanmaktadır. Existentializm, insanların kendi kişisel inançlarına göre hareket etme yetkisine sahip olduklarını vurgulamaktadır. Existentializm, insanların yaşamlarının kendi özgür iradeleri tarafından yöneltilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Existentializm, insanın yaşamındaki özgürlüklerinin ve seçimlerinin önemini vurgulamaktadır. Existentializm, kişinin kendi özgür iradesiyle kendi kaderini tayin edebileceğini düşünmektedir. Existentializm, insanların farkına varmaları gereken özgür iradelerini kullanarak hayatlarının sorumluluğunu almalarını önermektedir.