Ne Aramıştınız?

Galaksi

Galaksi, evrenin çok büyük ölçekli yapılarından biridir. Galaksiler bazen yüzlerce milyon yıldız içeren gökada çemberlerini oluşturur. İnsanların gözlemledikleri galaksi, kendi evrenimize ev sahipliği yapan ve yaşadığımız evrenin bir parçası olan çok büyük bir galaksi olan Büyük Ayı'nın merkezidir.

Galaksilerin Türleri

Galaksiler, gök cisimleri arasında çok farklı türlerde gelişebilir. Bunlar arasında spiral, eliptik ve Irregular galaksiler vardır. Spiral Galaksiler, düzenli bir merkez ve iki spiral eğimli kolları olan spiral yapılardır. Eliptik Galaksiler, küçük yıldızların yarıçapına göre belirlenen eliptik bir halka oluştururlar. Irregular Galaksiler, düzenli bir şekil olmaksızın istikrarlı yıldızların koloni oluşturduğu galaksilerdir.

Milky Way Galaksisi

Milky Way Galaksisi, evrenin içerisinde ev sahipliği yapan bir galaksidir. 100 milyar ile 400 milyar yıldızdan oluşmaktadır. Milky Way Galaksisi, teleskoplarla her bölgeye yayılan bir eşsiz görünüme sahiptir. Ayrıca, Galaksinin merkezinde bulunan Büyük Ayı da büyük bir gök cisimidir.

Galaksinin Çalışması

Galaksinin içindeki tüm materyaller, ortak bir merkezi noktaya doğru çekilir. Böylece, galaksinin dışındaki her şey merkezi noktaya doğru kayar. Galaksi, materyallerin ona doğru çekildiği ve yıldızlarının, gezegenlerinin ve diğer hareketlerinin arasında büyük bir karmasıklık oluşturduğu bir sistem olarak düşünülebilir.

Sonuç

Galaksiler, evrenin en büyük yapılarından biridir. Spiral, eliptik ve Irregular gibi birçok farklı türde gelişebilir. Milky Way Galaksisi, evrenin içinde ev sahipliği yapan bir galaksidir ve materyaller ona doğru çekildiği ve yıldızların, gezegenlerinin ve diğer hareketlerinin arasında büyük bir karmasıklık oluşturduğu bir sistem olarak düşünülebilir.

Galaksi, evrenin merkezine yakın büyük ve yoğun nesne grubu olarak tanımlanıyor. Buradaki nesneler arasındaki boşluklar çok küçük olduğu için, galaksi, yıldızlar, gaz bulutları, kütleçekim ile birbirine bağlanmış ve bu nedenle kütleçekimin etkisi altındadır. Galaksilerin çoğu, merkezinde bir kara delik veya galaktik merkez olarak adlandırılan yoğun bir noktaya sahiptir. Galaksilerin kütleçekim etkisi nedeniyle birbirleriyle bir araya geldiği ve gösterdiği hareketler nedeniyle, galaksilerin gösterdiği etkileşimler, gök bilimciler tarafından galaktik çarpışmalar olarak isimlendirilir. Bu çarpışmalar, galaksilerin birbiri üzerinde etkili olmasına neden olur. Bunun sonucunda, her iki galaksi, birbirine karışmış veya birbirine birleşmiş olarak yeni bir galaksi oluşturarak bir süper galaksi oluşturabilir.Galaksilerin meydana gelmesi ve kütleçekimin etkisi ile birlikte, galaksilerin yıldızlarının ve gaz bulutlarının arasındaki iletkenlerin düzenleşme biçimleri de değişebilir. Bu değişimler, düzenli galaksiye yakın bir forma kadar gidebilir veya düzensiz galaksinin oluşmasına neden olabilir.Galaksilerin evrenin oluşumunun çok önemli bir parçası olduğu açıktır. Galaksilerin gök bilimciler tarafından incelenmesi, evrenin büyüklüğü, oluşumu ve gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinme anlamına gelecektir.