Ne Aramıştınız?

Gezi Ressamı

Gezi ressamlığı, yerinde çalışma yapmak için dış mekanlarda gezinen ve çizim, resim veya fotoğrafçılık kullanan ressamlar tarafından kullanılan bir tekniktir. Bu tekniğin kökeni, İtalyan Gezi Ressamlarına kadar gider. Bu ressamlar, kültürel ve doğal çevreleri çizim, fotoğraf ve resimlerle kaydetmek için dışarı çıkmayı tercih ediyorlardı. Gezi ressamlığı, kültürel ve doğal çevrenin arka planda kalmasına rağmen, deneyimlerinin detaylı ve gerçekçi bir şekilde belgelenebilmesini sağlıyor.

Tarihçesi

Gezi ressamlığının tarihi, aslında çok eskiye dayanıyor. Bununla birlikte, İtalya'da 16. yüzyıla kadar gidebilecek kadar geniş bir kullanımı vardı. 16. yüzyılda İtalyan gezi ressamlarının uzun süreli seyahatlerine başladıkları bilinmektedir. İtalyan gezi ressamları, gerçekçi gözlemleri kaydetmek için çıktıkları bu uzun seyahatleri için çok fazla malzeme topladılar. Böylece, farklı kültürleri, gözlemleri ve doğal afetleri ölçekli bir şekilde ortaya koymak için farklı deneyimler elde edebilme imkanına sahip oldular.

Sanat Teknikleri

Gezi ressamları, çoğunlukla gözlemlerini çizim, resim veya fotoğraf kullanarak kaydetmek için seyahat ederler. Aşağıdaki tekniklerden bazıları gezi ressamları tarafından kullanılır:

  • İki Boyutlu Çizim
  • Üç Boyutlu Çizim
  • Doğal Ortamların Çizimleri
  • Renkli Fotoğrafçılık
  • Gezi Öyküsü Fotoğrafçılığı

Gezi Ressamlarının Eserleri

Gezi ressamları, kaydedilebilir her şeyi gözlemleyerek öyküler anlatmak için kullandıkları çeşitli tekniklerle eserler oluştururlar. Bazı ünlü gezi ressamlarından bazı eserleri şunlardır:

  • John White'ın 16th yüzyılda Kuzey Amerika'daki İngiliz Sömürgeleri'nde gerçekleştirdiği gezi eserleri
  • Albert Bierstadt'ın 19th yüzyılda Kuzey Amerika'da gerçekleştirdiği doğal manzara çizimleri
  • Felix Bonfils'in 19th yüzyılda İsrail'deki gerçekleştirdiği fotoğrafçılık çalışmaları
  • Arthur Tress'in 20th yüzyılda gezi eserleri

Gezi ressamlığı, zamanın geçip değiştiği ve yeni tekniklerin kaydedilmesi gerektiği yerlerde yaygındır. Günümüzde sanatçılar, çevrelerini belgelemek ve öyküler anlatmak için gezi ressamlığını kullanmaya devam ediyorlar.

Gezi Ressamları, sanatını yapay çevreye veya doğal çevreye odaklanarak çalışmalarıyla tanınmışlardır. Gezi Ressamları, manzara, doğal yaşam ve çevreyi çizmek için doğrudan doğal ortama gider ve çalışmalarını orada yaparlar. Çoğunlukla akıllarına gelenleri çizebilirler veya resimlerini birkaç saat, gün veya haftalar sürebilecek gezilerin sonunda oluşturabilirler. Doğa ve atmosferi anlamlı bir şekilde kullanarak, resimler aracılığıyla mekânsal veya zamansal bir deneyime sahip olma durumlarını yaşarlar. Birçok Gezi Ressamı, farklı arkadaşlarla ortak geziler düzenleyerek, ortak bir konu hakkında kolektif çalışmalar yaparlar.

Gezi Ressamlarının çoğu, çalışmalarındaki detay ve renkleri oluşturmak için akrilik, yağlı boya, kuru pastel veya teknik kalemler gibi farklı teknikleri kullanırlar. Bazıları ise, çalışmalarını dijital yöntemler kullanarak tamamlar. Bazıları ise, çalışmalarında fotoğrafçılık hizmeti de kullanırlar. Gezi Ressamlarının çalışmaları, çoğunlukla doğal çevre, kentsel alanlar, limanlar ve gezegenleri üzerinde yoğunlaşır.

Gezi Ressamlarının çalışmalarının özünde, doğayı ve tarihi mekânları korumak ve yansıtmak vardır. Bu nedenle, bir çok Gezi Ressamı, çevre korumacılık çalışmalarına katılırlar ve kendi çalışmalarını onları desteklemek için kullanırlar. Birçok Gezi Ressamı, çalışmalarının ürünlerini sergilemek için parçalarını çeşitli dergilere gönderirler veya kendi web sitelerini kullanırlar. Gezi Ressamlarının çalışmaları, farklı mecralarda sergilenmekte ve satılmaktadır.