Ne Aramıştınız?

İkinci Newton Kanunu

İkinci Newton Kanunu Isaac Newton tarafından 1687'de bulunmuştur. Bu kanun matematik olarak açıklanan bir fizik kuramıdır. İkinci Newton Kanunu, hareket eden bir cismin ivmesinin, kuvvetlerin toplamına orantılı olduğunu ifade eden bir eşittir ve şöyle ifade edilir :

F =ma

Kısaca İkinci Newton Kanunu

İkinci Newton Kanunu, cismin ivmesi ile cisme karşı uygulanan kuvvet arasındaki ilişkiyi ifade eder. Cismin ivmesi, cisme karşı uygulanan kuvvetin miktarına ve yönlülüğüne bağlı olarak değişir.

Uygulama

İkinci Newton Kanunu, çoğu fiziksel olaylarını açıklamak için kullanılır. Örneğin, bir arabanın yokuş aşağı yolculuğuna baktığımızda, arabanın ivmesi arabaya uygulanan kuvvetin bir sonucudur. Arabaya uygulanan kuvvet, arabanın ağırlığından kaynaklanmaktadır ve bu kuvvet, arabanın yokuş aşağı yürüme hızını etkilemektedir.

Püf Noktaları

  • Kuvvet ve ivme arasındaki ilişki Newton2 Kanunu ile ifade edilir.
  • Herhangi bir kuvvet uygulandığında, ivme kuvvetin miktarına ve yönüne göre ölçülür.
  • Kuvvetin etkisi olmadığında, ivme sıfırdır.

Sonuç

İkinci Newton Kanunundan, kuvvet ve ivme arasındaki ilişkiyi anlayabiliriz. İkinci Newton Kanunu, fiziksel olayların çoğunda kullanılır ve bizi herhangi bir kuvvetin ivmeye olan etkisi hakkında daha fazla bilgi sahibi yapar.

İkinci Newton Kanunu, statik kütlelerin hareketi hakkındaki karşılıklı ilişkileri ve kütlelerin etkileşimlerini anlamamıza yardımcı olan fizik kuramıdır. Kanun, kütle, hız ve ivme arasındaki ilişkiyi ifade eder. İkinci Newton Kanunu, bir kütlenin hızının ve ivmesinin, kütlenin üzerinde etkisi olan tüm kuvvetlerin toplamına orantılı olduğu kuralını vurgulamaktadır. Formül, aşağıdaki şekilde ifade edilir:F = maBuradaki F, etkili kuvvetlerin toplamını, m ise kütlenin kütlesi ve a ise ivmeyi temsil eder. İkinci Newton Kanunu'na göre, bir kütlenin hızı değiştiğinde veya kuvvet uygulandığında, kütlenin ivmesi de değişecektir. İkinci Newton Kanunu, enerji ve kütle arasındaki ilişkileri de belirler. Kütlenin ivmesi, kütlenin enerjisi ile bağlantılıdır. Yani, kütle artık hızda ise, ivmeyle aynı hızda artarak, kütlenin enerjisi de artmış olur.İkinci Newton Kanunu, fizik alanında kullanılan çoğu kuramların temelini oluşturur. Bu kanuna dayalı olarak, çoğu fizik olaylarının nedenleri veya sonuçları açıklanabilir. Bu kanun sayesinde, fizikçiler, kütlelerin ve kuvvetlerin karşılıklı olarak etkileşimlerini anlamaya ve açıklamaya yardımcı olur.