Ne Aramıştınız?

Kaygının Sınıflandırılması

Psikoloji alanında kaygının sınıflandırılması önemli bir konudur. Kaygının sınıflandırılması, kişinin kaygı duygusunu keşfetmesine ve bunun üstesinden gelmesine yardımcı olur. Kaygının sınıflandırılması aşağıda belirtilen alt başlıklarla ele alınabilir:

Kaygının Temel Tanımı ve Özellikleri

Kaygı, bir insanın düşüncelerine, duygularına ve bedensel tepkilerine neden olan, olumsuz etkileri olan ve kişiyi olumsuz yönde davranışsal ve duygusal olarak baskılayan bir hissiyatıdır. Kaygı, çok genel bir duygu olarak tanımlanmakla birlikte, kaygının farklı türleri vardır. Bunlar genel anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, panik atak ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi durumlardır.

Kaygının Sınıflandırılması

Kaygının sınıflandırılması, kişinin kaygı duygusunu daha iyi anlamasına ve bu kaygıyı yönetmesine yardımcı olur. Kaygının sınıflandırılması şu şekilde yapılır:

  • Genel Anksiyete Bozukluğu: Genel anksiyete bozukluğu, olağanüstü durumlar haricinde sürekli olarak yaşanan kaygıdır. Bu kaygı, beyin için tehdit oluşturmadığı sürece, kişinin hayatını ciddi ölçüde olumsuz etkileyebilir.
  • Sosyal Fobi: Sosyal fobi, kişinin toplumda önemli bir rol oynamasından ve diğer insanlarla etkileşimde bulunmasından kaynaklanan korkudur. Kişi, başarısızlık ya da utanç gibi konulardan endişe duyarak, diğer insanlarla iletişim kurmayı reddedebilir.
  • Panik Atak: Panik atak, ani ve korkutucu bir kaygı duygusudur. Kişi, panik atak anında ölüm korkusu, titreme, terleme, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi fiziksel etkilere maruz kalır.
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk: Obsesif kompulsif bozukluk, tekrarlayan düşünceler ve duygular ile birlikte davranışsal bozuklukları içeren bir hastalıktır. Bu bozukluk, kişinin can sıkıcı ve tekrarlayan düşünceleri olmasına rağmen, bu düşünceleri reddedemeyecek ya da kontrol edemeyecek düzeyde zihinsel bir baskı altında hissetmesine neden olur.

Kaygının sınıflandırılması, kişinin kaygı duygusunu anlamasına ve bunu üstesinden gelmesine yardımcı olur. Ancak, bu sınıflandırma, insanların kaygılarının kökenini anlamaya yardımcı olmaz. Kaygının kökenini anlamak ve bunları üstesinden gelmek için uzman desteği gereklidir.

Kaygı, psikoloji alanında çok çeşitli olguların tanımlanmasının önemli bir parçasıdır. Kaygının sınıflandırılması, insanların davranışlarını anlamaya ve çeşitli durumlarla başa çıkmalarını sağlamaya yardımcı olur. Psikologlar, kaygıları en yaygın olarak kronik kaygı, anksiyete ve fobiler olarak gruplandırırlar.

Kronik kaygı, kişinin kaygıya düşük düzeyde düzenli olarak maruz kalmasını ifade eder. Bu tür kaygıya tutulan kişiler genellikle kendilerini gergin ve gerilimli hissetmektedir. Kronik kaygıyı üstündeki baskıyı hafifletmek için, tedavi edilemeyen fiziksel hastalıklarla ilişkili olanlarda daha yaygındır.

Anksiyete, kişinin kendisini özgüvensiz ve arzusuz hissetmesiyle ilişkilidir. Anksiyeteli insanlar genellikle duraksama ve endişe içinde olurlar. Çoğu zaman, bu durum, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Anksiyete genellikle çalışma ve okul başarısını etkileyebilir; anksiyeteli insanlar çoğu zaman başarılı olamazlar.

Fobiler, kişinin belirli koşullardan ya da durumlardan korkmasıyla ortaya çıkan aşırı kaygıdır. Belirli durumlara yönelik tekrarlayan kaygılar, kişiyi olumsuz etkileyebilir. Fobiler, insanların genel güvenliklerini tehdit edecek korkulara dayanabilir ve kaygıyı arttırabilir.

Psikologlar, kaygının sınıflandırılmasının kişilerin davranışlarını anlamaya yardımcı olacağını fark ettiler. Bu üç temel kaygı türü, insanların neyin korkutucu olduğunu ve nasıl başa çıkabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu tür kaygıların tanımlanması, insanların davranışlarını daha iyi anlamalarını ve bu durumlarla başa çıkmalarını sağlayacaktır.