Ne Aramıştınız?

Kemik Kanseri - Osteosarkom

Kemik kanseri, kök hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu bir tür kanserdir. Kemik kanserinin en yaygın türü, osteosarkomdur. Osteosarkom, çoğu hastada çocukluk çağında ortaya çıkmaktadır.

Osteosarkom Belirtileri

Osteosarkom belirtileri, kemiklerde ağrı ve şişlik olabilir. Diğer belirtiler; genel olarak yorgunluk, kemiklerdeki ağrının artması, kemiklerin kırılma ve deformasyonu, ishal, kanama ve çoğalma olabilir.

Tedavi

Osteosarkom tedavisinde genellikle ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi kullanılmaktadır. Tedavi, hastanın durumuna göre değişebilir. Ayrıca, hastalar tedaviye iyi cevap verebilir veya alerjik reaksiyon gösterebilir.

Önleme

Osteosarkomun önlenmesi ile ilgili çok fazla bilgi yoktur. Ancak, şu önlemler alınabilir:

  • Kemikleri güçlendirme
  • Düzenli fiziksel aktivite
  • Doğru beslenme
  • Kötü alışkanlıkları bırakma
  • Uygun dozda güneş ışığı alma

Kemik kanseri olarak bilinen Osteosarkom malign bir tümör türüdür. Bu kanser çoğunlukla gençlerde görülür ve özellikle çocukluk çağındaki çocuklarda görülebilir. Osteosarkom, kemik dokularının kontrolsüz şekilde büyümesini ifade eder.

Osteosarkom, en sık bacak kemiklerinde görülür. Görülme sıklığı, daha ileri yaş grubunda artmaktadır. Bazen kafatası veya kaburgaları etkileyebilir. Osteosarkom, diğer kemik kanserlerinden ayırt edici özelliği olarak hızlı bir şekilde yayılım gösterir.

Teşhis için MR veya X-ışın görüntüleri kullanılabilir. Bazen ultrason ve biyopsi de teşhis amacıyla yapılabilir. Kanserin bir kemik üzerinde yayılma riski varsa, hasta cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi almaya davet edilir.

Cerrahi müdahale, en sık uygulanan tedavi yöntemidir. Kanserli hücrelerin tümüyle çıkarılması amaçlanır. Gerekli ise, etkilenen bölgeden komşu dokular da çıkarılır. Cerrahi müdahalenin ardından, hastaya radyoterapi veya kemoterapi uygulanabilir.

Kemik kanseri olarak bilinen Osteosarkom, genellikle çocukları etkileyen malign bir tümördür. Teşhisi, MR, X-ışını ve biyopsi gibi farklı yöntemler kullanılarak konulabilir. Tedavi seçenekleri, cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı seçenekleri kapsayabilir.