Ne Aramıştınız?

Kimyasal Tepkime

Kimyasal tepkime, moleküllerin birbirleriyle kimyasal bağlar oluşturarak değişik yapılara dönüşmesidir. Kimyasal tepkimelerin sonuçları her zaman molekül yapısındaki değişikliklerden kaynaklanmaz. Kimyasal tepkimeler, karışımdaki maddeleri farklı moleküllerden oluşturabilecek iki veya daha fazla maddeyi değiştirerek oluşabilir. Kimyasal tepkimelerin sonuçlarının değişmesi olağan olarak mevcut koşullara bağlıdır.

Kimyasal Tepkimenin 4 Temel Türü

Kimyasal tepkimelerin temel özelliği yukarıda açıklanmıştır. Ancak, farklı türlerdeki kimyasal tepkimelerin birden fazla çeşidi vardır. Bunlar şunlardır:

  • Kaynama
  • Donma
  • Oksitlenme / Redüksiyon
  • Hidroliz
Kaynama, bir maddenin kaynama noktasının üzerinde ısıtılmasıyla evrim gösteren bir kimyasal tepkidir. Bu tür kimyasal tepkimeler, reaksiyon tarafından oluşan enerjiyi bir gaz olarak serbest bırakır. Donma, bir maddenin donma noktasının altında ısıtılmasıyla evrim gösteren bir kimyasal tepkidir. Oksitlenme / Redüksiyon, bir maddenin oksijeni alması veya vermesi sonucu meydana gelen bir kimyasal tepkidir. Bu tür kimyasal tepkimeler, maddelerin oksijen konsantrasyonunu değiştirerek bir ürün oluştururlar. Hidroliz, bir molekülün iki moleküle ayrılmasını sağlayan bir kimyasal tepkidir. Bu tür kimyasal tepkimeler, moleküllerin hidrojen veya suya bölünmesinden meydana gelir.

Kimyasal Tepkimenin Çevreye Etkisi

Kimyasal tepkimeler, çevreye olan etkisi dolayısıyla önemli bir konudur. Kimyasal tepkimeler, havaya kirletici emisyonlar ve diğer zararlı atıkların oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, kimyasal tepkimeler, hava kalitesinin bozulması ve ekosistemlerin zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, kimyasal tepkimeleri daha iyi anlayabilmek için çoklu disiplinli yaklaşımın önemi vurgulanır.

Kimyasal tepkime bir kimyasal ürünlerinin, bir kimyasal reaksiyonun sonucu olarak ürettiği başka bir kimyasal ürünün ortaya çıkmasıdır. Bu reaksiyonun sonucunda yeni kimyasal ürünlerin meydana gelmesine denir. Kimyasal tepkimeler atomların, moleküllerin veya iyonların bir araya gelmesi sonucu gerçekleşir. Farklı kimyasal tepkimeler kimyasal reaksiyonların, özelliklerinin ve sonuçlarının farklılığına bağlı olarak değişmektedir. Kimyasal tepkimeler başka bir kimyasal ürünün oluşmasından dolayı, kimya alanında çok önemli bir konudur. Kimyasal tepkimeler, üstelik katı, sıvı, gaz ya da bir karışım halinde gerçekleşebilir.

Katalizör olarak adlandırılan maddelere kimyasal tepkimeler için özel bir önem verilmektedir. Bunlar reaksiyonların daha çabuk gerçekleşmesini sağlar. Bu maddeler reaksiyonun normal hızından daha hızlı gerçekleşmesine neden olur. Bu nedenle, katalizör, kimyasal tepkimelerin, tek başına gerçekleşme hızından daha düşük bir enerji ile gerçekleşmesine olanak tanır.

Kimyasal tepkimeler, aynı zamanda kimyasal bir reaksiyonun entropik değerinin değiştiğini gösterir. Entropi, bir sistemin düzensizlik durumu olarak tanımlanmaktadır. Kimyasal tepkimeler aynı zamanda entropi değerlerinin değişimine neden olur. Kimyasal tepkimeler, kimyacıların çalışmaları için gerekli olan önemli bir araçtır.

Kimyasal tepkimeler, dünyadaki birçok şeyin işlevini açıklamaya yardımcı olur. Kimyasal ürünlerin üretimi ile ilgili önemli üretim süreçlerinin birçoğu, kimyasal tepkimelerin kullanılmasına dayanmaktadır. Aynı zamanda, çevremize ve sağlığımıza olan etkileri de kimyasal tepkimelerin niteliğine bağlıdır. Kimyasal tepkimelerin çok önemli olduğu kimya alanında fark edilmektedir.