Ne Aramıştınız?

Kişilik Bozukluğu: Tanı, Tedavi Seçenekleri Ve Belirtileri

Kişilik bozuklukları, özellikle sağlıklı ve işlevsel kişilik özelliklerinin gelişiminde problemler meydana gelmesi sonucu ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklardır. Kişilik bozuklukları, kişinin mükemmel olarak davranış ve kişilik özelliklerinde anormallikler göstermesine neden olur. Bu da kişinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını etkiler.

Tanı

Kişilik bozuklukları için bir teşhis konulması, kişinin sağlık durumunun ve geçmiş tarihsel verilerinin uygun şekilde değerlendirilmesi ile mümkündür. Ayrıca, psikiyatristler, kişinin davranışlarını, kişisel özelliklerini ve düşüncelerini inceleyerek, kişinin kişilik bozukluğu oluşturan özellikleri belirlemeye çalışırlar.

Tedavi Seçenekleri

Kişilik bozukluklarının tedavisi, kişinin özelliklerine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle, psikoterapi ve ilaç tedavisi kullanılır. Örneğin, kognitif davranış terapisi, kişinin düşüncelerini ve davranışlarını daha olumlu bir şekilde değiştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, grup terapisi, kişinin kişisel çatışmalarını çözmesine ve problemlerini çözmesine yardımcı olabilir. Bazen de ilaç tedavisi gerekebilir; ancak bu, kişinin durumuna ve özelliklerine göre değişebilir.

Belirtileri

Kişilik bozukluklarının belirtileri, kişinin durumuna ve özelliklerine göre değişir. Bununla birlikte, genel olarak, kişilik bozukluklarının belirtileri arasında şunlar sayılabilir:

  • Düzensiz ve ani değişen davranışlar
  • Yüksek oranda kaygı ve kaygı problemleri
  • Depresif ruh hali
  • Stres, öfke ve çatışma problemleri
  • Uykusuzluk ve huzursuzluk
  • Kendinden beklenen düzeyleri karşılayamama

Kişilik bozukluklarının belirtilerinin, kişinin hayatını olumsuz yönde etkilediği ve ciddi davranış problemleri oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Kişilik Bozukluğu: Tanı, Tedavi Seçenekleri Ve Belirtileri

Kişilik bozukluğu, kişinin yaşamını sürekli olarak etkileyen, dikkat çekici ve çoğu zaman kronik bir ruhsal bozukluktur. Bu hastalık, kişinin duygu, düşünce, davranış ve ilişki üzerinde sürekli ve uzun süreli etkilere neden olur. Tedavi edilmezse, kişilik bozukluğu sürekli yorgunluk, depresyon, başarısızlık ve diğer ruhsal problemler ile ilişkilendirilir.

Kişilik bozukluğu, kişilik özellikleri ve fonksiyonlarının özgül bir kombinasyonunun, kişilik gelişimini etkileyen çevresel, biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkisiyle oluşan anormal bir şekilde olmasından kaynaklanır. Kişilik bozukluğu tanısı koyarken, kişisel ve klinik tarih, alınan çevresel faktörler, yapılan testler ve psikiyatrik muayene, kişinin geçmişi, davranışları ve ruhsal durumuyla ilişkili olabilecek fiziksel muayeneler arasından seçilebilir.

Kişilik bozukluğunun tedavisi, kişinin kişilik özelliklerinin değiştirilmesiyle mümkündür. İdeal olarak, kişilik bozukluğu olan kişideki bazı özellikleri değiştirmeye yönelik bir terapi, özellikle de davranışsal ve araçsal terapileri kapsar. Kişinin deneyimlerinden ve geçmişten kaynaklanan problemleri çözmek için kullanılan kognitif davranışçı terapide, kişinin düşünce ve davranışlarının nasıl değiştirilebileceği öğretilir. Ayrıca, kişinin davranışlarını düzeltmek için bazı ilaçlar da kullanılabilir.

Kişilik bozukluğu için belirtiler genellikle depresyon, stres, sosyal yetersizlik, uyku bozuklukları, alışkanlıklar, endişe, aşırı duygusal tepki veya öfke patlamaları arasından seçilir. Ayrıca, kişilik bozuklukları genellikle kişinin kendine güveni ve öz saygısını, iş yaşamını ve ilişki kurma yeteneğini olumsuz olarak etkiler.

Kişilik bozukluğu teşhis edildiğinde ve gerekli tedavi alındığında, hastalar genellikle daha olumlu bir yaşama geçiş yaparlar. Kişilik bozukluğu olan kişiler, sorunlarını yönetmeyi ve problemleri çözmeyi öğrenerek daha sağlıklı yaşama geçiş yapabilirler.