Ne Aramıştınız?

Kişilik Bozuklukları: Duygudurum Bozukluğu Depresyon

Kişilik bozuklukları, pek çok hastalık gibi, birçok sebebi olan karmaşık bir bozukluk. Bu bozukluklar, hastanın düzenli yaşamını etkiliyor ve çoğu zaman, hastaların kendilerini ve etrafındakileri mutsuz ediyor. Duygudurum bozukluğu, kişilik bozukluklarının en sık görülenlerinden biri. Duygudurum bozukluğu, esas olarak depresyon olarak bilinir.

Duygudurum Bozukluğunun Semptomları

Duygudurum bozukluğu olan kişiler, genellikle düşük, kötü ve değersiz hissetme, kaygı, endişe, üzüntü, kızgınlık ve öfke gibi düşük duygular deneyimliyor. Buna ek olarak, hastalar, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları veya aşırı tüketim gibi davranışların önemli değişiklikleri gösteriyor. Ayrıca, uzun süreli depresyon hastalarının kaygıyı arttırıcı düşünceleri, yaşamın anlamsızlığını duyma ve toplumsal ilişkilerde zorluklar yaşama eğiliminde olduğu gözlenmiştir.

Depresyonun Yönetimi

Depresyon tedavisinde, birçok yöntem var. En yaygın olanlar şunlardır:

  • Psikoterapi: Psikoterapi, depresyonu anlamak ve yönetmek için çoğu zaman terapist tarafından önerilen en etkili yöntemlerden biridir. Psikoterapi, kişinin iç dünyasına ve duygularına daha iyi yaklaşmayı öğretir ve depressif düşünceleri değiştirmesine yardımcı olur.
  • Davranış terapisi ve STRESS semptomu kontrolü: Davranış terapisi, depresyona neden olan davranışları değiştirmek için çeşitli teknikleri kullanmaya yönelik bir yaklaşımdır. STRESS semptomu kontrolü, kişinin depresif düşünceleri azaltmak, kaygıyı ve stresi azaltmak ve pozitif düşünceleri güçlendirmek için özel teknikler kullanmayı öğrenmesini sağlar.
  • Kan değişiklikleri: Kan değişiklikleri, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle antidepresanlar olarak bilinir. Antidepresanlar, hastanın duygusal durumunu düzeltmek için kullanılan ilaçlardır.

Depresyon tedavisinde, her hastaya özel farklı bir yaklaşım gerekebilir. Çoğu zaman, doktor, hasta ve terapistin ortak olarak seçtikleri en iyi tedavi planını oluşturmaları önerilir.

Kişilik bozuklukları, her birey için farklı duygular ve davranışların tek bir konuda bir araya geldiği kompleks bir bozukluktur. Duygudurum bozukluğu (depresyon), kişilik bozukluklarına özgü bir bozukluktur. Depresyon, kişinin düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının olumsuz bir şekilde kendi üzerinde etkili olmasıdır. Depresyon, yaşamı için önemli bir kaygıyı yaratarak yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir.

Depresyonun belirtileri, genellikle uyku ve isteksizlik gibi fiziksel belirtilerle birlikte düşük özsaygı, kendine kızgınlık, ümitsizlik, kaygı ve sıkıntıya karşı alışılmış duygular olabilir. Depresyon, kişide önceden yaşadıklarından daha fazla etkilenebilme durumuna da yol açabilir. Bu, kişinin kendine ve başkalarına yönelik düşüncelerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Depresyonun tedavisi, hastanın şikayetleri ve özelliklerine göre değişebilir. Gereken durumlarda, ilaçlar ve psikoterapinin yanı sıra, daha fazla destek almak için aile, arkadaş ve komşuların yardımı destekleyicidir. Depresyonun tedavisi, kişinin hastalığının seyri ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir ve kişiye özel önlemler alınması gerekir. Bu önlemler arasında; aktivitelere katılmak, kitap okumak, günlük egzersiz yapmak, kötü alışkanlıkları bırakmak ve güçlü destek ağları oluşturmak gibi faydalı önlemler vardır.

Depresyon, çok sayıda kişiyi etkileyen ciddi bir bozukluktur. Depresyon teşhisi, tek başına değerlendirmeye dayalı değil, değerlendirmelerin bir kombinasyonu ve yöntemleri kullanarak yapılır. Ancak, bu bozukluğa sahip kişinin iyileşmesi için, öncelikle bir profesyonel desteği alması gerekir.