Ne Aramıştınız?

Kişilik Bozuklukları

Psikoloji terimleri arasında, kişilik bozuklukları, insanların davranışlarının ve duygularının normal düzeyin çok üzerinde veya çok altında olmasını ifade eder. Kişilik bozuklukları, kişinin sağlıklı ve tatmin edici bir hayat sürdürmesini etkileyebilir.

Kişilik bozuklukları, insanların düşünce, duygu ve davranışlarının normalin çok üzerinde veya çok altında olmasıyla karakterize edilir. İnsanlar kendilerinden beklenen normal yaşamlarını sürdürebilmek için yakın ilişkilerindeki, duygularındaki, düşüncelerindeki ve davranışlarındaki anormal düzeyleri fark etmelidir. Kişilik bozukluklarına ilişkin sağlıklı bir yaklaşım, doktorların ve psikologların kılavuzu olacak şekilde anormal düşünceleri, duyguları ve davranışları tanımlamasını içerir.

Kişilik Bozukluklarının Neler Olduğu

Kişilik bozuklukları genellikle, kişinin kendini, diğer insanları ve çevresini anlamasını ve açıklamasını etkileyebilecek şekilde, kişinin kendiliği ve dünyayla etkileşimi arasındaki karmaşık ilişkilerin, davranışların ve duyguların bozulmasıyla ortaya çıkar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

  • Şizofreni: Kişinin gerçekliğin farkı olmaksızın duygusal ya da sözel davranışlarının olağandışı seyri.
  • Paraşizoid Bozukluk: Bir kişinin gerçeklik algısındaki bozuklukları, çok fazla düşünceli veya gerçeklik dışı düşünceleri ile ifade eder.
  • Kanıksama Bozuklukları: Kişinin ciddi histerik davranışlarıyla, gerçeklik duygusunu yitirmesine yol açan psikolojik bir bozukluk.
  • Korku Bozuklukları: Kişinin tekrarlayan ve güçlü korkularla başa çıkamamasıyla karakterize olan bir bozukluk.
  • Depresyon: Depresyon, kişinin yaşamının anlamsızlığını veya herhangi bir konuda yaşadığı mutsuzluk duygularını ifade eder.

Kişilik Bozukluklarının Tedavisi

Kişilik bozukluklarının tamamen veya kısmen tedavi edilebilmesi mümkündür. Psikiyatristler ve ailenin desteği ile doktorlar tarafından tasarlanan kişiye özel tıbbi programlar, kişinin yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir. Bu tür programlar genellikle tedaviyi kapsayan bir psikoterapi, ilaçlar veya her ikisi için de kullanılır. Aynı zamanda, tek başına veya desteği ile grup terapisi de bazen uygulanabilir.

Kişilik bozuklukları, kişinin duygu, düşünce ve davranışlarının normal rutinlerden sapma olarak tanımlanır. Bu bozukluklar, kişinin serbest çalışma yeteneğini etkileyebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kişilik bozuklukları genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkar ve çoğu zaman ömür boyu devam edebilir. Kişiler kişilik bozukluğu olan insanlar ile iletişim kurmaya özgür olmalarına rağmen, bu bozuklukların etkileri hakkında dikkatli olmak gerekir.

Kişilik bozukluklarının en önemli belirtilerinden biri, uyumsuz davranışlardır. Kişilerin, kişisel yaşamlarına ve etrafındaki insanlarla ilişkilerine müdahale etmeye eğilimli olma olasılığı vardır. Uyumsuz davranışlar, diğerlerine zarar verme, madde bağımlılığı, sosyal çekimserlik ve aşırı duygusal reaksiyonlar gibi çeşitli durumlarda görülebilir.

Kişilik bozukluklarının önlenmesinde ve tedavisinde çok sayıda yöntem vardır. Bir kişiye, psikoterapi, ilaçlar, sosyal destek veya toplumsal özürler gibi çeşitli çözümler sunulabilir. Kişiye ve duruma göre, ilaç tedavisinin söz konusu olup olmayacağını belirleyen sağlık profesyonelleri, bu konuda en iyi öneriyi verebilir.

Kişilik bozukluklarının önlenmesi ve tedavisi, kişinin iç dünyasını etkileyebilir ve yaşam kalitesini arttırabilir. Bu nedenle, bu bozuklukların tedavisine başlamak için kişinin sosyal desteği alması ve bu desteği aramaktan çekinmemesi önerilir. Kişilik bozukluklarının, kişisel yaşamı ve yalnızlık durumunu daha iyi anlamak için psikolojik destek alınmasında yardımcı olacaktır.