Ne Aramıştınız?

Kıtalar Ve Kıta Bölgeleri

Kıtalar, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan toprak parçalarının toplamıdır. Bu toprak parçalarının çoğu, dünyanın üç büyük okyanusu arasında bulunur. Dünya, dört büyük kıtaya bölünmüştür. Bu dört kıta, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Asya'dır. Bu dört kıtaya, küçük okyanus adalarının da dahil edildiği birkaç küçük kıta bölgesi daha eklenir. Bu küçük kıtalar, Avustralya, Yeni Zelanda ve Antarktika'dır. Bunların dışında, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Hindistan Okyanusu arasında bulunan toprak parçalarının adına Okyanusya da verilir.

Kuzey Amerika

Kuzey Amerika, Kanada, ABD ve Meksika'dan oluşan bir kıtadır. Kuzey Amerika ayrıca, küçük Karayipler adalarını da içerir. Kuzey Amerika, Kuzey Amerika Köprüsü tarafından bölünmüştür. Bu bölgenin kuzeyinde, kutup kuşağı bulunur. Kuzey Amerika Köprüsü, Kuzey Amerika'nın Güney Amerika ile birleştiği kara parçasıdır. Kuzey Amerika'da, çöller, ormanlar, ırmaklar, nehirler, bataklıklar ve diğer bitki ve hayvan türleri bulunur. Kıtanın doğu ve batı kısmında, çok sayıda büyük göl ve göller bulunur.

Güney Amerika

Güney Amerika, Orta Amerika ile Kuzey Amerika arasındaki bölgedir. Güney Amerika, Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya, Peru, Ekvator, Venezuela, Paraguay ve Uruguay'dan oluşur. Güney Amerika, küçük Karayipler Adaları ile birlikte, Orta Amerika ve Kuzey Amerika arasındaki uzun kara parçasının en büyük bölümünü oluşturur. Güney Amerika'daki türler arasında, çok sayıda türlerin yanı sıra, eşsiz hayvan ve bitki türleri de bulunur. Güney Amerika'da, nehirler, ırmaklar, göller, bataklıklar, tropikal ormanlar, mangrove ormanları, savanalar, çöller ve volkanik tepeler de mevcuttur.

Avrupa

Avrupa, evrensel olarak tanınan dünyanın beşinci büyük kıtasıdır. Avrupa'nın doğu ve batı kısımlarının arasında, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Akdeniz yer alır. Avrupa'daki ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya bulunur. Avrupa, yağışlı iklimleri, tropikal bahçeleri, parlayan gölleri, kısıtlı tepeleri, nehirleri, çölleri, ırmakları ve gölleri içerir. Avrupa, yüzlerce farklı kültürü, tarihi ve arkeolojik yerleriyle de tanınır.

Asya

Asya, dünyanın en büyük kıtasıdır. Asya, Colombo Boğazı'ndan doğuya kadar uzanır. Asya, Türkiye ve Rusya'nın büyük toprak parçalarının yanı sıra, Çin, Japonya, Hindistan ve çok sayıda diğer ülkeden oluşur. Asya ayrıca, doğal kaynaklar, ürünler, tarihi ve arkeolojik yerler, plajlar, dağlar, ormanlar, nehirler ve ırmakları içerir. Asya, dünyanın en yüksek dağlarının da bulunduğu bir kıtadır. Asya'nın her köşesi, farklı kültürler, bitki ve hayvan türleri ve yetenekleri ile doludur.

Kıtalar ve kıta bölgeleri, dünyanın yüzeyi üzerinde ana kütleleri olarak adlandırılan belli başlı parçalardır. Yeryüzünün dört kıtası vardır: Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Asya. Her kıta ayrıca birkaç alt kıta bölgesine ayrılır. Kıtaların küçük parçaları olan bu bölgeler, ülkeleri, toprakları ve halkları içerir. Konumlarına göre kıta bölgeleri normal olarak kuzey, güney, doğu ve batı olarak adlandırılır.

Kuzey Amerika'daki kıta bölgeleri arasında, Kanada, ABD ve Meksika bulunur. Bu bölgelerin her biri, kendi özellikleri ve kültürleri ile öne çıkar. Güney Amerika, Arjantin, Şili, Brezilya ve bazı küçük ülkeleri içerir. Avrupa, geleneksel olarak Batı Avrupa ve Doğu Avrupa olarak adlandırılır. Bununla birlikte, bazıları bu iki bölgeyi Orta Avrupa olarak adlandırır. Asya'nın en büyük kıta bölgeleri Doğu Asya, Orta Asya ve Güney Asyadır.

Kıtalar ve kıta bölgeleri, dünyanın yüzeyi üzerinde etkileyici çeşitliliği temsil eder. Her biri kendi özgün kültürü, tarihi ve doğal kaynakları ile öne çıkar. Bunlar, dünya üzerinde yaşayan insanlar arasındaki kültürel Karmaşayı oluşturur ve bunların hepsi, insanların kültürlerini, tarihlerini ve kendi aralarında olan ilişkilerini anlamaya yardımcı olur.