Ne Aramıştınız?

Kognitif Davranışçı Terapi

Kognitif davranışçı terapi (KDT), insanların düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının arasındaki ilişkileri anlamak ve değiştirmek için kullanılan bir yaklaşımdır. KDT, insanların zihinsel sağlıklarını koruyup geliştirmek için kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu makalede, kognitif davranışçı terapinin tarihçesi, uygulama alanları ve temel kavramları hakkında genel bir bakış sunulacaktır.

KDT'nin Tarihçesi

Kognitif davranışçı terapi, 1950'lerin başında, psikolojideki klinik uygulamaların değişimine ve gelişimine yönelik çalışmalar sırasında ortaya çıkmıştır. Psikiyatrist Aaron Beck, kognitif modeli geliştirmek için ilk adımları atmıştır. KDT, Beck tarafından kronik depresyon tedavisinde kullanılabilen bir model olarak gösterilmiştir. Daha sonra, Albert Ellis tarafından geliştirilen ve "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" olarak adlandırılan başka bir terapi biçimi ortaya çıktı.

Uygulama Alanları

Kognitif davranışçı terapi, şu anda, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır:
 • Depresyon
 • Anksiyete bozuklukları
 • Paniği bozukluklar
 • Oddet bozuklukları
 • Fobiler
 • Kişilik bozuklukları
 • Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı
 • Stres yönetimi

Temel Kavramlar

Kognitif davranışçı terapi, genelde, düşünce, duygu ve davranışların arasındaki ilişkileri anlama ve değiştirmeyi amaçlamaktadır. Terapi, insanların kendi davranışlarını değiştirmek için yanlış inançlarının, düşüncelerinin ve duygularının bilincine varmalarını sağlamak için bir araya gelen dört temel kavrama dayanmaktadır.
 • Farkındalık: Terapi sırasında, kişinin kendisine ait olan çeşitli düşünceleri, duyguları ve davranışları fark etmesi sağlanır. Bu farkındalığın oluşması, kişinin kontrolünü ele almasına ve güçlü bir şekilde değişimler yapmasına izin verir.
 • Olayların yorumlanması: Terapi sırasında, kişinin çevresi ile ilgili algılarının, yanlış anlamalarının ve çarpıtmalarının farkına varmaları sağlanır. Bu sayede, kişi yeni bir bakış açısı kazanır ve olayları daha objektif olarak değerlendirebilir.
 • Davranışların Değiştirilmesi: Terapi sırasında, kişinin istediği sonuca ulaşmak için farklı davranışlar geliştirmeleri önerilir. Bu, olayların daha farklı tepkilerle karşılanmasına yardımcı olur.
 • Yeniden öğrenme: Terapi sırasında, kişinin yanlış düşünceleri ve hatalı yorumlarının farkına varması sağlanır. Kişi, bu düşünce ve yorumları değiştirmek için doğru davranışlarını öğrenir ve uygular. Bu sayede, kişi kendisini yenileme ve güçlendirme fırsatı elde eder.
Kognitif davranışçı terapi, insanların düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmek için kullanılan önemli bir psikoterapi yöntemidir. Bu yöntemin, başarılı bir şekilde uygulanması için, uzmanlık gerektirdiği unutulmamalıdır. KDT, insanların zihinsel sağlıklarını korumak ve geliştirmek için önemli bir araç olarak kabul edilmektedir.

Kognitif Davranışçı Terapi (KDT), kişilerin davranışlarının ve duygularının kendileri için olumlu olmasını sağlamak için kullanılan bir psikolojik tedavi şeklidir. KDT yöntemi, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarının özgüven, özsaygı, başarı ve mutluluk için kullanılabilecek şekilde değiştirilmesi gereken alışılmış davranışlarının ve alışkanlıklarının anlaşılmasına dayanır. KDT, kişinin düşünce ve davranışını kontrol etmesini ve kendini daha olumlu bir şekilde ifade etmesini sağlamak için bazı kurallar ve stratejiler uygulanır. KDT, kişiye daha iyi bir anlayış sağlayarak ve ona pozitif düşünce yaratmaya yardımcı olmak suretiyle kişinin düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmesini sağlar.

KDT, kişinin kendi iç dünyasında ve çevresinde olup bitenleri anlamasını sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Kişi, kendisinin üzerinde etkili olan düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirebilmek için öncelikle kendi algısını ve üzerinde durulması gereken durumları dikkate almalıdır. KDT, bu durumları anlamak ve bunların kontrol altında tutulmasını sağlamak için kişiye teknikler vermeyi amaçlayan bir terapidir. KDT, kişinin düşünceleri ve davranışlarını denetim altında tutmasını sağlamak için çeşitli teknikleri önermektedir. Bu teknikler, kişinin kendisiyle ve çevresiyle etkileşimde bulunmasını ve daha sağlıklı düşünceleri benimsemesini kolaylaştırmak içindir.

KDT, kişinin kendine güveni ve özsaygısını arttırmasına yardımcı olan bir terapidir. KDT, duygu ve düşüncelerinin kontrolünü ele alarak kişinin daha olumlu davranışlarda bulunmasını sağlar. KDT, kişinin kendi kendine konuşma, güven duygusu, pozitif düşünceler, başarı duygusu, özgüven ve sağlıklı kararlar alma yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Sonuç olarak, KDT, kişinin başarısını arttırmak, özgüvenini inşa etmek ve daha sağlıklı ve olumlu bir düşünce şekli geliştirmek için kullanılan bir terapidir.