Ne Aramıştınız?

Kontinental Plaklar

Kontinental plaklar, ya da kıtaların üzerindeki plaklar, Dünya üzerinde kıtaların hareket etmesine sebep olan açıklamalara dayanmaktadır. Bu hareket, mantıklı bir açıklamaya dayanır ve kontinental plaklar teorisi olarak kabul edilir. Kontinental plaklar, dünya üzerinde bir çok form bulunur. Bazıları yükselir, bazıları alçalır ve bazıları ise kıtalar arasında hareket eder. Bu hareketlerin sonucunda da yeni kıtalar oluşur.

Kontinental Plakların Oluşması

Kontinental plaklar, Japonya'nın da bulunduğu Pasifik Plak Alanı'nın merkezindeki büyük çaplı hareketlerden kaynaklanır. Bu hareketler, dünya üzerindeki kıtaların ve kıyıların hareket etmesine sebep olur. Kontinental plaklar, derin okyanus tabanlarının ve kıtaların çekim kuvvetleri nedeniyle ortaya çıkar. Kontinental plaklar, derin okyanus tabanlarının, hareket eden kıtaların ve batık kıtaların bulunduğu pasifik plak alanına sahiptir.

Kontinental Plakların Etkileri

Kontinental plaklar, çok büyük ölçüde Dünya'nın yüzeyini etkilemektedir. Bu etkiler, yeni okyanusların oluşmasına, kıtaların hareket etmesine veya alçalmasına, depremlerin oluşmasına ve yerin eğilme ve çökmesine neden olur. Bunun yanı sıra, bu hareketlerin sonucu oluşan kıtalar, bazen devasa bir kuvvetle örneğin deniz tabanının hareket etmesini sağlar. Bu da, farklı okyanusların ve kıtaların, yeni kıtaların oluşmasına, okyanusun kaynaklarının değişmesine ve bazen de yeni kıtaların oluşmasına neden olur.

Kontinental Plakların İlerlemesi

Kontinental plakların hareketi, Dünya üzerinde çok sayıdaki değişimin kaynağıdır. Bu hareketin sonucu oluşan kıtalar, zaman içerisinde birbirlerine çarparak veya birbirlerinin üzerine kayan yapılara sahiptir. Bu hareketler, herhangi bir kıtaya yakın ya da uzak olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazen bu hareketler, birkaç kilometre/yıl olarak ölçülürken bazen de birkaç santimetre/yıl olarak ölçülmektedir. Kontinental plakların hareketi, her 60 milyon yılda bir görülmektedir.

Kontinental Plaklar tektonik plaklar olarak da bilinir. Bu plaklar açık bir sistem tarafından kontrol edilir ve küresel ölçekte yer hareketi ile ilgilidir. Kontinental plaklar, yerkabuğunun alt katmanında bulunan mantol tabakasının üzerinde oluşur. Bu mantol tabakasının alt katmanı olan derin mantol tabakası, yerkabuğunun eflak sınırlarını oluşturur. Bu, kontinental plakların yakınlaşmalarına, uzaklaşmalarına veya dalgalanmaya neden olur.

Kontinental plaklar, yerkabuğunun çoğu düzlemsel hareketinin ana unsurlarından birisidir. Bu plaklar, çoğunlukla japon faylarının etrafında döner. Bu, doğal afetleri veya direk hasarı neden olabilir. Yerkabuğunun yüzeysel katmanlarında birçok zeminin oluşmasına neden olur. Bu topoğrafya oluşumlarının, fayların üzerinde oluşan kozalakların veya deniz tabanındaki çöküntülerin üzerinde oluşmasına neden olur.

Kontinental plakların hareketleri, çoğunlukla zaman içinde kabarmalarna veya yenilenmelere neden olur. Bununla birlikte, bu tür hareketlerin sonuçları, deniz seviyelerinin değişmesine, vulkanik faaliyetlerinin, depremlerinin veya şiddetli hava olaylarının oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, kontinental plakların hareketleri, yeryüzünde çok sayıda değişiklik yaratabilir.