Ne Aramıştınız?

Kontinental Plato

Kontinental plato, yerkürenin kabuğuna ait büyük sıva bloklarından oluşur. Kontinental plato üzerinde jeolojik olaylar oluşur, bu da kontinental platonun özelliklerini değiştirir. Kontinental platonun özellikleri aşağıdaki gibidir:

Jeolojik Özellikleri

Kontinental platonun jeolojik özellikleri uzun süredir bilinmektedir. Bu özellikler şunlardır:

 • Kontinental platonun kabuğu, deniz tabanından daha ince ve hafiftir.
 • Kontinental platonun kabuğu, deniz tabanlarına göre daha çok kayalıdır.
 • Kontinental platonun kabuğu, deniz tabanlarına göre daha çok kireçtaşından meydana gelir.
 • Kontinental platonun kabuğu, deniz tabanlarına göre daha çok granit taşından oluşur.

Jeomorfolojik Özellikleri

Kontinental platonun jeomorfolojik özellikleri de oldukça önemlidir. Bu özellikler şunlardır:

 • Kontinental plato, deniz tabanlarına göre daha çok büyük, düz alanları içermektedir.
 • Kontinental plato, deniz tabanlarına göre daha fazla tepeyi içermektedir.
 • Kontinental plato, deniz tabanlarına göre daha fazla vadiyi içermektedir.
 • Kontinental plato, deniz tabanlarına göre daha fazla yüksek dağı içermektedir.

Jeodinamik Özellikleri

Kontinental platonun jeodinamik özellikleri de önemlidir. Bu özellikler şunlardır:

 • Kontinental plato, deniz tabanlarına göre daha az deprem aktivitesi içermektedir.
 • Kontinental plato, deniz tabanlarına göre daha az volkanik aktivite içermektedir.
 • Kontinental plato, deniz tabanlarına göre daha az kayaç erozyonu içermektedir.
 • Kontinental plato, deniz tabanlarına göre daha az alüvyon oluşumu içermektedir.

Kontinental plato, kabuğa ait büyük bir sıva bloku olarak kabul edilir. Kontinental plato, jeolojik, jeomorfolojik ve jeodinamik özellikleri nedeniyle diğer yerküre bölgelerinden farklıdır.

Kontinental Platon, tüm dünyanın gezegeninin kütle merkezi üzerinde bulunduğu en büyük kıtadır. Bu kıta, zamanın başlangıcından beri mevcut olan ve insanların doğal çevreyi koruduğu bir yerdir. İçinde güçlü ve küçük okyanuslar arasında sıkıca fırıl fırıl olan kıtaya bağlı olarak, diğer kıtalar arasında daha küçük ve daha küçük bölgeler vardır. Kontinental Platon'un kökenini takip etmek için ilk önce, tektonik plaka hareketleri anlaşılmalıdır. Bu hareketler, toprakların sürekli olarak hareket etmesini sağlar, böylece yeni şekiller oluşturur. Bu tektonik plaka hareketleri, Kontinental Platonun oluşumunda önemli bir rol oynadı.Kontinental Platon, çok farklı çevre ve iklim koşullarını barındıran bir bölgedir. Kuzey kutup ile güney kutup arasında büyük bir iklim geçişi olmasına rağmen, bu bölgede karasal bitki ve hayvanlar çok geniş bir çeşitlilik gösterir. Bununla birlikte, bu kıtada bazı bitkiler ve hayvanlar, dünyanın herhangi bir yerinde bulunamayacak kadar enderdir. Bunlar arasında arktik sinekleri, antiloplar ve vahşi kediler vardır.Kontinental Platon'dan daha yüksek ve daha farklı olan kıtaları da içerir. Bu kıtalardan bazıları arasında, Batı Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da bulunan bölgeler vardır. Kontinental Platon, tarih boyunca değişen kültürler tarafından keşfedilmiş ve incelenmiştir. Bu, zorlu tarihsel süreçlerden geçen insanların kıyılarından, uçsuz bucaksız dağlarına ve ıssız okyanuslarına oradan buraya taşınmasının bir sonucu olarak da kabul edilebilir. Kontinental Platon, dünyanın çok eski ve gizemli bölgesidir.Kontinental Platon'un, ekosistemlerini koruma ve canlılar için yaşama alanları oluşturma konusunda çok önemli bir rolü vardır. Gezegenin kütle merkezi üzerinde bulunan bu büyük kıta, insanlar ve çevre için hayati öneme sahiptir. Kontinental Platon, dünyadaki çok büyük bir çeşitliliğin merkezine sahiptir.