Kripto Kazançların Vergilendirilmesi 5 Nisan 2022

Puanlar mısınız? post

Kripto kazançlarının vergilendirilmesi konusunda Cimer’e 26 Mart 2022’de bir dilekçe yazdım. Kazançların Türkiye’deki bankalara aktarılması durumunda ileride vergisel sıkıntılar yaşamamak istediğimi; bu konuda ne tür vergi usulü işlediğini öğrenmek istediğimi belirttim. Çünkü ileride, yıllar sonra da olsa, çıkabilecek vergi cezalarında sürecin nasıl işlediğini bildiğimden konuyu Türkiye açısından baştan açıklığa kavuşturma ihtiyacı duydum. Bu yazışma sonucunda gelen yanıt ilgili vergi dairemden konuyla ilgili özelge (açık olmayan konularda ilgili makam tarafından görüş belirtilen resmi yazıdır.) istemem gerektiğiydi. Özelge’yi ikametgahıma en yakın vergi dairesi başkanlığından talep etmem gerektiği belirtiliyordu.

Henüz kripto konusunda net bir vergilendirme durumu olmasa da; zenginleşmeye yol açabilecek (belirli bir limitin üstünde) kazançların yıllar sonra da olsa vergi dairesi tarafından soruşturulabileceğini biliyorum. Bu nedenle genel bir yasa çıkmadan önce Türkiye açısından durumun vergi dairelerindeki özelgeyle netleştirilebileceğini öğrendim. Özelge sonucunda, Türkiye bankalarına aktarılacak kanıtlanabilir kazanç/kar üzerinden bir gelir vergisi talep edebileceklerini düşünüyorum.

Kripto Kazançlarının Vergilendirilmesi Üzerine Resmi Yazışmadır.
https://www.youtube.com/watch?v=FhLpccKrxZc

Yorum yapın