Ne Aramıştınız?

Kubizm Sanatı

Kubizm, 20. yüzyılın başında ortaya çıkan, bir sanat akımıdır. Georges Braque ve Pablo Picasso tarafından geliştirilen bu akım, yüzyılın sanatının ana akımı haline gelmiştir. Kubizmin asıl amacı, nesnelerin dört köşeli kutuya sıkıştırılmış haliyle gösterilmesiydi. Bu akım, konvansiyonel gerçekliklerin yerine kendi imajlarını oluşturmaya çalışıyordu.

Kubizm Sanatının Özellikleri

Kubizm sanatının temelini oluşturan en önemli özellik, nesnelerin kutuya sıkıştırılmış biçimlerde gösterilmesidir. Bu, nesnelerin, herhangi bir noktadan izlenen, aynı anda birden fazla görünümünü göstermek için farklı açılardan kesilmeleridir. Herhangi bir gerçeklik temeli yoktur; yalnızca kutu biçiminde parçalar vardır. Bu parçalar, çeşitli renkler ve desenler kullanılarak birleştirilir.

Kubizm Sanatının Teknikleri

Kubizm sanatında bazı teknikler bulunur. Bunlar:

  • Kesme: Bu teknik, nesnelerin farklı açılardan kesilerek gösterilmesi için kullanılır.
  • Çerçeveleme: Kubizm sanatında, kutu biçiminde parçaların bir çerçeveye yerleştirilmesi tekniğidir.
  • Harmonize: Bu teknik, parçacıkların renk, doku ve desen açısından uyumlu görünmesi için kullanılır.
  • Parçalamak: Bu teknik, nesnelerin parçacıklar halinde gösterilmesini sağlar.

Kubizm sanatının kullanımı, en basit halinde kolaydır, ancak daha sofistike düzeylere çıkılması her zaman zorlu bir süreçtir.

Sonuç

Kubizm sanatı, 20. yüzyılın başında ortaya çıkan, özgün bir sanat akımıdır. Kubizm sanatının temelini oluşturan en önemli özellik, nesnelerin kutuya sıkıştırılmış biçimlerde gösterilmesidir. Bu sanat akımının teknikleri arasında, kesme, çerçeveleme, harmonize ve parçalamak bulunmaktadır.

Kubizm Sanatı, 20. yüzyılda başlayan ve Matisse ve Picasso gibi büyük sanatçıların eserlerinin temelini oluşturan bir sanat hareketidir. 20. yüzyılda, modern sanat akımlarının öncüsü olarak ortaya çıkan kubizm, açıkçası bir geometrik ve desensel yaklaşımı temsil etmektedir. Kubizmin özü, gerçekliğe uzak bir biçimde çizimler ve resimler üzerinde çalışmaktır. Kubizm, desen, renk ve şekil kullanımını birleştirmekle birlikte, üç boyutlu görüntüleri üç boyutlu olmayan bir düzeyde göstermeyi hedefliyor. Kubizm sanatını özgün kılan en önemli özelliklerden biri, bireysel küplerin kompozisyonuna dayalı olarak çizim yapmasıdır. Desenler, kompozisyon oluşturmak için karmaşık bir şekilde birleştirilir ve küpler birbirlerinin üzerine monte edilir. Bu, iki boyutlu bir yüzeyi iki boyutlu olmayan bir görünüme dönüştürmeyi amaçlar.Kubizm, diğer modern sanat akımlarıyla karşılaştırıldığında farklıdır. Özellikle, kubizmin sanatçı tarafından üretilen, realize edilmiş nesnelerin kullanımına dayanmaktadır. Kubizmde, renkler, şekiller ve desenler kullanılarak gerçekliğin göz ardı edilmesi gibi konular oldukça önemlidir. Kubizm, 20. yüzyılın modern sanat akımları tarafından ortaya konulan yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu akım, resim, heykel, grafik ve montaj sanatıyla sınırlı olmamak üzere, tüm sanat alanlarını etkilemiştir. Bu nedenle, kubizm sanatının çok yönlü bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Kubizm sanatı, bir sanat biçiminin gelişmesini ve evrimine işaret eder. Bu, sanatçının gözünden gözünün gördüklerini yeni bir şekilde resmetmesi ile mümkün olmuştur. Bu nedenle, kubizm sanatının çok karmaşık, ancak çok zengin bir sanat akımı olduğu söylenebilir.