Ne Aramıştınız?

Mania: Çakışan Dürtüler Ve Duygulardan Bunalım

Mania, depresyonun tam tersi durumdur. Sürekli bir çok dürtü ve duyguların çakışması ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum kişide çok yüksek enerji, endişe, güvensizlik, öfke, kontrol kaybı, çok konuşma, dikkatsizlik, dengesiz tüketimi, hayaller kurma, alışveriş yapma gibi davranışların ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum kişiyi içine kapanık ve mutsuz, üzgün, depresyonu andıran durumlara sürükler.

Mania'nın Belirtileri

Mania'nın en tipik belirtileri aşağıdakiler olabilir:

  • Uykusuzluk
  • Düşünme yeteneğinin ihlali
  • Cinsel çekiciliğin arttırılması
  • Konuşma dürtüsündeki artış
  • Gelismis kavramlar yaratma isteği
  • Kontrol kaybı
  • Çok konuşma ve konuşmaların anlaşılmaz olması
  • Gereksiz alışveriş yapma ya da harcama
  • Kendine ve diğerlere zarar verme eğilimleri

Mania'nın Tedavisi

Mania'nın tedavisinde bazı farmakolojik ve psikoterapötik yaklaşımlar kullanılabilir. Farmakolojik yaklaşımlar arasında antipsikotikler, antidepresanlar ve antikonvülsanlar kullanılabilir. Psikoterapötik yaklaşımlar arasında ise bilişsel davranışçı terapi, kişiler arası terapi, grup terapi, odaklanmış psiko-serebral kortikal terapi gibi yaklaşımlar kullanılabilir.

Mania, çoğunlukla Bipolar Bozukluk olarak da bilinir ve çok yoğun ve hızlı duygularla karakterize edilir. Mania, özellikle çakışan dürtüler ve duygulardan kaynaklanan bunalımların bir sonucudur. Duygular arasında, çoğunlukla coşku, endişe ve huzursuzluk bulunur. Bu duygular, genelde oldukça kötü veya çok güçlü bir şekilde çakışabilir. Belirtiler arasında, uykusuzluk, yüksek enerji, uyumsuzluk, dürtüsel davranışlar, riskli davranışlar ve yüksek dozda konuşmayı içeren dürtüler yer alır. Bipolar bozukluk, özellikle diğer kişileri etkileyebilecek dürtüler ve duygulara sahip olmaktan kaynaklanıyor. Bu nedenle bipolar bozukluk, klinik seviyede tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Tedavi, her durum için farklı olabilir. Çoğu durumda, kişinin durumuna göre bir kombinasyon kullanılır. Bu kombinasyon, genellikle psikoterapi, medikal veya ilaç tedavisi olarak tanımlanır. Psikoterapi, çoğunlukla, bireyin çakışan dürtüleri ve duygularını tanımlaması ve bunları yönetmesine yardımcı olmak için kullanılır. Medikal tedavi genellikle, bireyin duygularını yönetmek için kullanılan ilaca dayanır. Ayrıca, ilaç tedavisi, bipolar bozukluk belirtilerini azaltmak ve kişinin yaşam kalitesini arttırmak için kullanılabilir.

Bipolar bozukluk her zaman çok ciddi bir durumdur ve tedavi gerektirir. Bu durumda, tedavi çoğunlukla psikoterapi, medikal tedavi ve ilaç tedavisini içeren bir kombinasyon olacaktır. Bu kombinasyon, bulunan çakışan dürtüler ve duygulardan kaynaklanan bunalımı tedavi etmek için en etkili yöntem olacaktır.