Ne Aramıştınız?

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu, bir kişinin kendisine çok fazla önem vermesi ve başkalarından gerçekçi olmayan övgü beklemesi ile karakterize edilen bir ruh sağlığı durumudur. Narsistik kişilik bozukluğu, kişilerin çoğu zaman birkaç tarafından özellikle de duygusal açıdan etkilenir.

Narsistik Kişiliğin Belirtileri

Narsistik kişilik bozukluğu özellikle duygusal açıdan etkilenir, her kişi için bu belirtilerin ne kadar düzeyde veya hangi biçimde ortaya çıkacağı değişebilir. Genel olarak, narsistik kişilik bozukluğu aşağıdaki belirtilere yol açabilir:

  • Kendini diğer insanlardan üstün görme
  • Çok fazla kendini övme
  • İnsanları kötü görmek ve onların adil olmayan şekilde eleştirilmesi
  • Diğerleriyle ilgili kurallara ve düzenlere uymama
  • Kendinizi çok önemli görmek ve çok fazla övgü beklemek

Narsistik Kişiliğin Tedavisi

Narsistik kişilik bozukluğu, ruh sağlığı desteği alınarak tedavi edilebilir. Bu ruh sağlığı desteği, en azından bir psikiyatrist veya psikolog tarafından sağlanır. Tedavi, belirtileri hafifletmek için davranışsal terapiler gibi psikoterapileri, özellikle de kişiye özel olarak tasarlanan terapileri içerir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB), psikiyatrik bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu psikolojik durum, bir kişinin öz saygısı, davranışları ve duygularını etkileyen bir kişilik özelliğini ifade eder. Narsistik bozukluk, insanların bir arada nasıl iletişim kurduklarını, ne kadar özgüvenli olduklarını ve ne kadar bireysel ihtiyaçlarını nasıl karşılayabildiklerini kontrol eder. NKB’li kişiler, çok yüksek özgüvene sahiptir ve kendilerini üstün ve özel olarak algılarlar. Böyle yoğun öznek davranışları, diğer insanların kendilerini geri çekmesine neden olur. Ayrıca, narsistik kişiler, çoğunlukla öfke nöbetleri ve agresif davranışlar içine girebilirler. NKB, genellikle kronik bir durumdur ve tedavisi zorlu ve uzun bir süreçtir. Tedavide, psikiyatrik destek, psikoterapi, medikal destek ve grup terapisi gibi birçok yöntem kullanılabilir. Ayrıca, özdeğer ve özgüven gibi temel alanlara odaklanmak da önemlidir.

Narsistik kişilik bozukluğu, genellikle ergenlik döneminde başlayan ve çoğu zaman ergenlikte veya erken yetişkinlikte süregelen bir mental bozukluktur. Bu bozukluk, kişinin sosyal ilişkilerinin kötü etkilenmesine neden olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin iyimser olmasını, hayal kırıklığı yaşamasını ve dürtü kontrolünü kaybetmesini de beraberinde getirebilir. Narsistik kişilik bozukluğundan muzdarip kişilerin, gerçekçi düşünceleri oluşturmaları ve sağlıklı iletişim kurmaları zordur. Ayrıca, narsistik kişilik bozukluğundan muzdarip kişiler, başkalarının duygularını anlamalarını ve davranışlarının etkilerini anlamalarını zorlaştırabilir.

Narsistik kişilik bozukluğu, öz saygısının ve iyimser karakterin geliştirilmesi gereken pek çok psycholojik ve fiziksel problem ile beraber gelir. Bu durum, kişinin depresyon, anksiyete veya dürtü bozukluğu gibi mental sağlık problemleri ile de ilişkili olabilir. Diğer taraftan, narsistik kişilik bozukluğu aynı zamanda fiziksel sağlık problemleri ile de ilişkili olabilir. Bu durum, kişinin uyku kalitesini, yeme alışkanlıklarını ve daha iyi fiziksel sağlık için gerekli olmayan sigara, alkol veya ilaç kullanımı gibi fiziksel davranışlarını etkileyebilir.

Narsistik kişilik bozukluğundan muzdarip kişilere, sıkı bir psikoterapi programı uygulanması önerilmektedir. Terapi, genellikle özgüvenin, bağımlı veya kontrol edici davranışların ve kendi duygularının tanınmasının öğretilmesi aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu tür bir program, stresin azaltılmasına, sosyal becerilerin geliştirilmesine ve kişiyi daha sağlıklı bir şekilde toplum içinde yönlendirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, narsistik kişilik bozukluğundan muzdarip kişiye, sosyal etkileşimleri ve kendisi ile ilgili olumlu bir düşünce geliştirmesini sağlayacak özgüven geliştirme teknikleri de önerilebilir. Bu tür tedaviler, hastanın yoğun öznek davranışlarını ve şiddetli öfke patlamalarını kontrol etmesine ve iyimserlik düzeyini arttırmasına yardımcı olabilir.