Ne Aramıştınız?

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) önemli bir sağlık sorunudur. Bu bozukluk nadiren tek başına ortaya çıkar ve insanların yaşamlarını önemli ölçüde etkiler. OKB sebepleri bilinmeyen bir bozukluktur ve tedavisi özellikle psikolojik, aile terapisi ve ilaçlar aracılığıyla sağlanır.

Nasıl Tanımlanır?

OKB, ancak insanların düzensiz, saplantılı düşünceleri ve davranışları ile birlikte ortaya çıkan bir sağlık probleminin sonuçları olarak tanımlanabilir. Bu düşünceler ve davranışlar maskeli, endişeli veya stresli durumların takipçisi olarak kendini gösterir. OKB'li insanların yaşadıkları belirli davranışlar ve düşünceler çoğu zaman stresli ortamların arttığı durumlarda ortaya çıkar.

Belirtileri Nelerdir?

OKB'li insanların yaşadıkları ortak belirtiler arasında şunlar yer alır:

  • Anksiyete
  • Yaşam kalitesini etkileyen ritüeller
  • Endişeli düşünceler
  • Takıntılar
  • Tekrarlayıcı hareketler
  • Boş zamanların sıkı sıkıya kontrol edilmesi

OKB'li bir kişide bu belirtilerin farkedilmesi önemlidir, çünkü bu durumlar önemli ölçüde yaşam kalitesini etkileyebilir.

Tedavisi Nasıl Olur?

OKB tedavisi genellikle psikolojik veya ilaç terapileri aracılığıyla sağlanır. Psikolojik terapiler arasında kognitif davranışçı terapi, aile terapisi ve hücresel bir tedavi bulunmaktadır. Aynı zamanda, ilaç tedavisi de OKB'li bir kişinin anksiyetesini azaltmak ve düzensiz düşünceleri ve davranışlarını kontrol altına almak için yardımcı olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) psikiyatrisinde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. OKB'de kişi tekrarlayan ve şiddetli düşünceler, zorunluluklar veya ritüeller ile karşı karşıya kalır. Bu durum özellikle stresli yaşantılar sırasında artabilir. Çoğu şeyden kaçınma eğilimi gösterir.

OKB'de özellikle nedensiz, anlamsız ve tekrarlayan düşünceler ortaya çıkar. Kişinin bağlı olduğu davranışlar da sık sık ve tekrarlayan bir biçimde gerçekleşir. Kişi bu davranışları yerine getirmek zorunda hisseder ve gerçekleştirmezse gerginlik, şiddetli endişe veya korku yaşayabilir.

OKB'de belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Bazı temel belirtiler aşağıdakilerdir: dürtüleme, ritüeller, zorunluluklar, endişe, korku, kaçınma, cinsel bozukluklar, yemek bozuklukları, uyku bozuklukları.

OKB tedavi edilebilen bir hastalıktır. Öncelikle psikolojik destek ve psikoterapi gibi psikolojik yöntemler ile tedavi edilmelidir. Buna ilişkin olarak, tedavide yer alan psikoterapist kişinin durumunu anlamaya yönelik gerekli düzenlemeleri sağlayabilir. Aynı zamanda ilaçlar ve diğer destekleyici tedavi yöntemleri de kullanılabilir.