Ne Aramıştınız?

Oyun Bağımlılığı Nedir?

Oyun bağımlılığı ile ilgili konuşulmaya başlanmasının nedeni, günümüzde artan oyun kullanımları ve yaygınlaşmasıdır. Oyun bağımlılığı, genellikle çocuk ve gençler arasında görülen fakat her yaş grubunda rastlanılan bir durumdur. Oyun bağımlılığının nedenleri ve önlemleri hakkında bilgi veren bu makale, özellikle çocuk ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Oyun Bağımlılığının Nedenleri

Oyun bağımlılığının nedenleri arasında;

 • Oyunların çekiciliği
 • Yalnızlık hissi
 • Çevre baskısı
 • Başarı arzusu
 • Stres atma

sayılabilir. Kullanıcının oyun bağımlılığının seviyesine, oyunun kendisinin özellikleri ve kullanıcının oyunu kullanma şekli de etki ediyor.

Oyun Bağımlılığının Belirtileri

Oyun bağımlılığının belirtileri arasında;

 • Çok fazla vakit oyunda geçirmek
 • Sürekli oyun oynamak istemek
 • Teknolojik cihazlardan uzaklaşma
 • Gözlerin kuruması
 • Muhasebe bozukluğu

yer alıyor. Bu ve benzeri belirtileri tespit eden kişilerin, oyun bağımlılığı olabileceği görüşünü kuvvetli hale getirmiş oluyor.

Oyun Bağımlılığının Önlemi

Oyun bağımlılığının önlenmesi için;

 • Oyun süreleri sınırlandırılmalı
 • Oyun süreleri arasında aralık bırakılmalı
 • Oyun oynanan ortamın ışığı aydınlatma
 • Oyun oynama kuralları belirlenmeli
 • Farklı zaman geçirme yöntemleri önerilmeli

gibi önlemler alınmalı. Ayrıca oyun oynayan kişinin, uzman desteği alması ve gerekli önlemleri alması, oyun bağımlılığına karşı iyi bir önlem olacaktır.

Oyun bağımlılığı, özellikle çocuk ve gençler arasında görülen bir durumdur. Oyun bağımlılığının nedenleri ve belirtileri bilinmeli ve önlemleri alınarak oyun bağımlılığının önlenmesi sağlanmalıdır.

Oyun Bağımlılığı,maddi veya manevi kayıplara neden olabilen ciddi bir durumdur. Özellikle çocuklar ve gençler dikkat etmesi gereken özel bir yaş grubudur. Oyunların kısa süreli ile zevk verme ve zaman geçirme amacıyla oynanması gerektiği unutulmamalıdır. Oyun bağımlılığının insanları kötü etkileyecek bir durum olduğu da unutulmamalıdır.

Oyun bağımlılığının tanımı, kişinin artan oyun oynama isteği veya bu alana yönelik anormal bir ilgi veya özendirme ile kendini geliştirmeye çalışmasıdır. Oyun bağımlısı kişiler, düzenli bir hayat sürdürmek veya düzenli olarak ödevlerini yapmaktan geri kalırlar. Aynı zamanda, bu kişiler başka ilgi alanlarının keşfinde zorluk çekerler, dikkat dağınıklığı, sınav korkusu veya bağımlı olmayan arkadaşlardan uzaklaşma riski taşırlar.

Oyun bağımlısı kişiler, uzun saatler boyunca oyun oynarken, boş zamanlarını oyunlara harcarlar. Onların düzenli bir hayat sürdürmeleri ve geri kalan zamanlarının ödevleri ile ilgili olduğu unutulmamalıdır. Oyun bağımlısı kişiler, diğer insanlar ile ilişki kurmaktan ve dış dünyadan kopmalarına neden olan sosyal etkinliklerden kaçınırlar. Genellikle dikkati dağıtıcı veya arkadaşları tarafından tasvip edilmeyen korkulan bir durumdur.

Oyun bağımlılığının önlenmesi, öncelikle sebeplerinin anlaşılmasıyla mümkündür. Oyun bağımlılığının önlenmesinde, ebeveynlerin özellikle çocuklar için gözetim etmesi çok önemlidir. Ayrıca, çocukların ve gençlerin çeşitli alanlarda ilgi alanları edinmeye çalışmalarına yardımcı olmak da çok önemlidir. Özellikle, gençlerin topluluk etkinliklerine ve sosyal etkinliklere katılmaları, oyun bağımlılığının önlenmesinde çok önemlidir.

Son olarak, oyun bağımlılığının önlenmesi için, insanların kendilerini bilinçli tutmaları ve gereksiz oyunlardan kaçınmaları önemlidir. Oyunların günlük yaşamdaki konumlarının anlaşılmalı ve zevk verme ve zaman geçirme amacıyla oynanması gerektiği unutulmamalıdır.