Ne Aramıştınız?

Psikotik Bozukluklar

Psikotik bozukluklar, özellikle gerçeklik algısının bozulması ve yanlış kabullerin oluşması nedeniyle ortaya çıkan psikiyatrik durumlar olarak tanımlanmaktadır. Psikotik bozukluklar, çoğu zaman aşağıdaki belirtileri içerir:

Deliryum

Deliryum, hayali figürler, sesler veya hareketler gibi gerçeklik algısını saptıran halüsinasyondan kaynaklanan ani gelişen durumdur. Deliryumlu kişiler, çevresel gerçekleri farkında olmadan düşüncelerinden ve davranışlarından etkilenebilirler.

Şizofreni

Şizofreni, kronik bir psikiyatrik durumdur. Şizofrenideki kişiler belirgin halüsinasyondan ve deliryumdan etkilenebilir. Bununla birlikte, kişilerin sosyal iletişimi ve algısı da bozulabilir. Şizofrenideki kişiler çoğu zaman aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

  • Kalıplaşmış veya anlamsız davranışlar
  • Geçersiz düşünceler
  • Sosyal iletişim ve ilgisizlik
  • Kendine güvensizlik

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, manik ve depresif dönemler arasında değişen tuhaf duygu ve enerji düzeylerinden dolayı ortaya çıkan psikiyatrik durumdur. Bipolar bozuklukta kişiler, manik dönemlerde hiperaktif, çok enerjik ve kendini çok övmeyi tercih edebilir. Depresif dönemlerde ise çoğu zaman üzülme, öfke, özgüven kaybı ve uyku sorunları gibi semptomlar gözlemlenebilir.

Psikotik bozukluklar, sıklıkla kronik ve hafif-orta şiddette seyreden psikiyatrik durumlardır. Kişinin düşünce, davranış, algı ve duygu dünyasının inanılmaz ölçüde bozulmasına neden olan bu durumlar, aynı zamanda, kişinin evrensel gerçeklik hakkındaki fikirlerini de etkileyebilir. Psikotik bozukluklar insan yaşamında önemli bir etken oluşturduklarından, psikiyatri alanında kapsamlı bir araştırma konusu olmuştur.

Psikiyatristler, psikotik bozuklukların nedenleri hakkında detaylı bilgiler toplamak için uzun zamandan beri çalışıyor. Genetik, biyolojik ve sosyal faktörlerin bu bozuklukların ortaya çıkmasında etkili olduğu görülmektedir. Psikotik bozukluklar, kişinin iç dünyasında meydana gelen anormal ve delüzyonlar, halüsinasyonlar, dürtü ve davranış bozuklukları ve negatif simptomlar gibi belirgin semptomlarla karakterizedir.

Psikotik bozukluklar çoğunlukla uygun tedaviyle düzeltilebilir. Uygun tedavi anlamında, kişiye özel bir tedavi planı geliştirmek için psikiyatristler, hastanın durumuna göre psikoterapi, ilaç tedavisi, psikiyatrik rehabilitasyon gibi yaklaşımları kullanabilirler. Psikiyatristlerin desteğiyle, psikotik hastalar, normal yaşamlarını yeniden kazanabilirler.

Psikotik bozukluklar kapsamında, özellikle hastaların yakınları için, destek çok önemlidir. Psikiyatristler destek sisteminin, hastaların tedavi sürecine katkıda bulunacağını söyleyebilirler. Bu nedenle, hastaların yakınları, ilgili hastalıkla ilgili doğru ve güncel bilgilere sahip olmalıdırlar. Hastaların yakınlarının desteği, psikiyatristlerin hastalara göre en uygun tedavi planını geliştirmesine yardımcı olacaktır.