Ne Aramıştınız?

Radyoterapi

Radyoterapi, kanser tedavisinde kullanılan bir tıbbi tekniktir. Tekniğin temel amacı, kanser hücrelerinin öldürülmesidir. Radyoterapi için radyasyon, yaşamsal ya da yaşamsal olmayan ışınlar ile kanser hücrelerine verilir. Radyoterapi, özellikle kanser hücrelerinin sağlıklı hücreleri zarar etmeden yok edilmesi için kullanılır.

Radyoterapi Neye Yarar?

Radyoterapi, kanserin tedavisinde birçok kullanımı vardır. Başlıca kullanımları:

  • Kanseri öldürmek için kanser hücrelerine radyasyon vermek.
  • Kanser hücresinin büyümesini yavaşlatmak.
  • Kanserin yayılmasını önlemek.
  • Kanserin tedavisinde cerrahiye eşlik etmek.

Radyoterapi Nasıl Yapılır?

Radyoterapi, kanser hücrelerine doğrudan radyasyon uygulanmasını içerir. Radyoterapi hastalarının vücutlarındaki kanser hücrelerine doğrudan doğru ışınlar verilir. İşlem, aşamalı olarak yerine getirilmez ve tedavi sırasında hastaya herhangi bir ilaç verilmez. Ayrıca, hasta tek bir radyoterapi seansında herhangi bir sıkıntı yaşamaz.

Radyoterapi, tıbbi onkoloji uygulamalarından biridir. Temel prensibi, iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, yüksek enerjili radyasyon ile tedavi etmektir. Bu tedavi, kanserli hücrelerin sonlanmasını sağlayarak hastalığın kontrolünü sağlamak ve boyutlarını azaltmak için kullanılır. Bir kanser kütlesini öldürmek ya da etkisini azaltmak için, radyoterapi genellikle cerrahi hastalıkların yanı sıra kullanılır.

Radyoterapi, cerrahi müdahale veya kimyasal ajanlarla tedavi arasındaki bir kompromis olarak görülebilir. Cerrahi gibi, radyoterapinin de çevresinde bulunan sağlıklı dokulara zarar verme ihtimali vardır. Ancak, cerrahi gibi radyoterapi de kanserli dokuları çıkarmak gerekmez.

Radyoterapi, tedavinin başarısı için önemlidir. Bu nedenle, tıbbi onkolojide önemli bir yer tutmaktadır. Tedaviden önce, radyoterapi uzmanı hastanın kanser türünü ve vücudun nerelerinde bu buluşların yer aldığını gözlemleyerek, hastaya hangi dozlarda ve ne sıklıkla radyasyon verileceğini belirler.

Modern radyasyon onkolojisi, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı hücreleri korumak için içerdiği radyasyon dozunu maksimum seviyeye indirmektedir. Bu, hastaya mümkün olan en iyi kalite ve en yüksek dozu sunmak için kullanılan radyoterapi teknolojilerinin gelişmesinin bir sonucudur.

Radyoterapi, kanser hastalarının tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu tedavi, hücreleri çoğaltmayı durdurarak, kanserli tümörlerin boyutunu küçültmek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için kullanılır. Radyoterapi uzmanı, hangi dozlarda ve ne sıklıkta radyasyon verileceğini belirleyerek, tıbbi onkolojide önemli rol oynayan bu tedavinin başarısını sağlar.