Ne Aramıştınız?

Şizofreni

Şizofreni, her yaştan ve her ırktan bireyleri etkileyen bir ruh sağlığı bozukluğudur. Bu bozukluk, kişinin gerçeklik algısını değiştirebilir ve çevresinde yaşananları düzgün şekilde anlamasını etkileyebilir. Şizofreni bireyin normal hayatını yönetebilme yeteneğini ortadan kaldırabilir.

Şizofrenide Görülen Belirtiler

Şizofrenide görülen belirtiler, teşhisi konulabilmesi için çok önemlidir. Şizofrenide görülen belirtiler arasında olumsuz belirtiler, pozitif belirtiler ve duygusal belirtiler vardır:

  • Olumsuz Belirtiler:Konuşma ve düşünceyi sürdürmede zorluk, sosyal ilişkileri germe, ilgisizlik ve duyarsızlık, hafıza ve odaklanmada zorluk.
  • Pozitif Belirtiler: Delüzyonlar, İltihaplanmış düşünceler, bozuk halüsinasyonlar ve konuşma bozuklukları
  • Duygusal Belirtiler: Duygusal çöküntü, güvensizlik, çabuk öfkelenme ve kendine karşı hissiyatlar.

Şizofreniye Spesifik Tedaviler

Şizofrenideki belirtileri ortadan kaldırmak için birkaç farklı tedavi seçeneği vardır. Bu tedavi seçenekleri arasında nöropsikiyatrik tedavi, psikoterapi ve ilaçlar yer alır.

  • Nöropsikiyatrik Tedavi: Bu tedavi türü, kişinin psikolojik durumunu değiştirmek için kullanılan teknik ve yaklaşımları içerir.
  • Psikoterapi: Bu yaklaşım, kişinin kendine, diğer insanlara ve çevresine karşı kötü algılarının temel nedenlerini anlamaya yardımcı olmak için kullanılır.
  • İlaçlar: Buna antipsikotik ilaçlar, antidepresanlar ve antikonvülsanlar dahildir.

Şizofreniye Karşı Uygulanacak Önlemler

Şizofreni teşhisi konulduktan sonra, hastayı desteklemek için bazı önlemler alınabilir. Çoğu zaman, kişinin zihinsel sağlığını koruyabilmesi ve her gün hayatını yönetebilmesi için düzenli destek gerektirir. Aynı zamanda, sağlık durumunu izlemek ve hastalığın alevlenmesini önlemek için düzenli doktor kontrollerine gitmelidir. Bu tür durumlarda bir psikologla çalışması gerekebilir. Ayrıca, hasta ve yakınlarının toplumsal destekten faydalanmaları önemlidir.

Şizofreni, mentaldurum bozuklukları arasında en ciddi ve karmaşık olanıdır. Bu bozukluk, gerçeklik algısını bozan, düşüncelerin değişme gücünü ve uyumu etkileyen iletişim ve davranışların bozulmasıyla karakterize edilir. Bu bozukluk, kişinin mizacı, davranışı, duyguları, düşünceleri ve zihinsel işlevleri üzerinde ciddi etkilere sahip olan, çok kompleks bir bozukluktur.

Şizofrenik kişilerin düşünceleri algılamayı etkileyebilir. Bu durum, kişinin gerçeklik hakkında yanlış kararlar, duyumsuzluk ve şüpheci fikirler geliştirmesine yol açabilir. Aynı zamanda, şizofrenik kişiler genellikle anormal davranışlar gösterirler. Bu anormal davranışlardan bazıları, uyumsuzluk, aşırı çekingenlik, kontrolsüz öfke, günlük rutinlerden uzaklaşma ve sosyal izolasyon şeklinde ortaya çıkabilir. Şizofreni bu tür davranışların etkisi altına almak için özellikle tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır.

Şizofreni ile etkili bir şekilde başa çıkmak için, kişi tedavi edilmeli ve ailesiyle yakın ilişki kurmalıdır. Tedavi, düşünce kontrolünü, davranışını ve mizacını normal seviyeye geri getirmek için psikolojik veya ilaç tedavisi şeklinde olabilir. Ayrıca, uygun eğitim, sosyal destek ve meslek terapisi gibi iyi huylu destekler de şizofrenideki semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

Şizofreni, kişinin hayatını oldukça etkileyebilen ciddi bir hastalıktır. Ancak, eğer erken tanı konulmuş ve tedavisi doğru şekilde başlamışsa, kişinin hayatının olumlu yönde etkilenmesi mümkündür.