Ne Aramıştınız?

Ticari Kelepir Mallar Ve Riskleri

Ticari kelepir mallar, ticari malların gereken kalitede olmadığının tespit edildiği veya alıcı tarafından reddedildiği durumlarda ticarete konu olan malları ifade eder. Ticari kelepir mallar, satıcılar tarafından teslim edilen veya satın alınan malları ifade eder. Satıcı, alıcı tarafından reddedilen malların ticaret için kullanılmaması ya da satılmaması gerektiğinin farkındadır.

Ticari Kelepir Malların Tanımı

Ticari kelepir mallar, satıcıların, satıcıların müşterileri için teslim ettiği veya satın aldığı mallar olup, alıcı tarafından reddedildiği durumlarda ticari kelepir mallar olarak tanımlanır. Ticari kelepir mallar, kararlı bir şekilde satış için reddedildiği için, alıcı tarafından alınmayacağına karar verilmiş olarak kabul edilmiş olur.

Ticari Kelepir Malların Riskleri

Ticari kelepir mallar, özellikle satıcılar için riskler taşıyabilir. Örneğin, satıcıların, satışa sunulan veya satın alınan ürünlerden geri çevrilmesi durumunda, satıcılar ürünlerin satışından kaynaklanan zararın tazminatını almak zorunda kalabilir. Satıcılar, ticari kelepir malların geri çevrilmesi durumunda, olası kayıpları önlemek için çeşitli önlemler almak zorundadır:

  • Satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için güvenilir ve etkili ticari prosedürler geliştirmek.
  • Herhangi bir zarar durumunda, satıcıların müşterilerinin zararını tazmin etmek için yeterli sigorta primleri ödemek.
  • Ticari kelepir malların geri çevrilmesi durumunda, müşteriye tazminat ödemek.

Ticari kelepir mallar, konutlar, tahvil ve hisseler, ticari güvenlik ve hatta dövizler dahil olmak üzere finansal varlıkların kıymetli kısımlarının alımı ve satımından oluşan terimler arasında yer almaktadır. Alıcılar, piyasadaki fiyat farklarından yararlanma şansına sahip olacakları için bu tür malları ticari amaçlarla satın alırlar. Ticari kelepir malların satın alınması, bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.Piyasa Riski. Bu, alıcının satın aldığı varlığın piyasa değerinin, alım fiyatının altında olma olasılığını ifade eder. Bu, yatırımcının, alım fiyatının üzerinde bir fiyatla satması gerektiği anlamına gelir. Kontrol Riski olarak da adlandırılır. Bu, alıcının, alım fiyatının üzerinde bir fiyatla satmasının önüne geçmeyi amaçlar. Son olarak, alıcının Gerçek Değer Riski ile karşı karşıya kalması mümkündür. Bu, alıcının satın aldığı varlığın gerçek değerinin, alım fiyatından daha düşük olduğunu veya alım fiyatından daha yüksek olduğunu gösterir.

Ticari kelepir mallar satın almayı düşünen yatırımcılar, bu riskleri dikkate almalı ve yatırımlarını etkilemeden önce bu riskleri tespit etmelidir. Riskleri kısmen en aza indirmek için, piyasa koşulları dikkate alınarak hareket edilmeli ve güvenilir bir aracı kurum seçilmelidir. Yatırımcılar, alım fiyatının üzerindeki fiyatların tam olarak ne kadar düşük olacağını tahmin etmeden önce varlığın ticari değerinin yüksek olduğuna inanmalı ve fiyat farklarından yararlanmaya çalışmalıdır. Alım fiyatının üzerindeki fiyatın ne kadar yüksek olacağını tahmin etmeden önce de gerçek değer riski dikkate alınmalıdır.

Ticari kelepir malların alımı ve satımı, alıcılar için risk taşımakla birlikte, bazı avantajlar da getirmektedir. Fiyat farklarından yararlanma şansı, alıcının satın aldığı varlığın piyasa değerinin düşük olduğu durumlarda kar elde etmesine olanak sağlar. Ayrıca, alıcının, satın aldığı varlıkların gerçek değerini değerlendirerek, daha yüksek fiyatlarda satmasına olanak tanır. Bu tür yatırımlar, yatırımcıların, fiyat farklarından yararlanarak, alım fiyatının üzerinde kazanç elde etmelerine olanak tanır.