Ne Aramıştınız?

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tssb Ve Tedavisi

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), bir hayatta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalındığında ya da mağduriyet yaşandığında, zorlayıcı bir olgudur. TSSB, kişinin hafızasında, duygularında ve davranışlarında sürekli olarak devam eden bir tepki olarak ortaya çıkar. Bu durum, kişinin yaşam kalitesini veyakışma becerilerini olumsuz olarak etkiler.

TSSB’nin Belirtileri

TSSB'nin belirtileri, simptomların kendisiyle ilgili büyük çaplı değişiklikleri içerebilir. Bunlar, sosyal etkileşimleri, çalışma koşullarını, iş ve akademik başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. TSSB'nin bazı belirtileri şunlardır:

 • Uyku bozuklukları
 • İştah bozuklukları
 • Anksiyete ve depresyon
 • Uzun süreli hafıza kayıpları
 • Konsantrasyon bozuklukları
 • Saldırgan davranışlar
 • İzolasyon ve iletişim yetersizliği
 • Güven ve itaat etme zorlukları

TSSB’nin Tedavi Yöntemleri

TSSB'nin tedavi edilmesi, kişinin kendisini çevreleyen ortamlara ve özellikle de yakınlarına bağlıdır. Tedavinin ilk adımı, kişinin yaşadıklarını ifade etmesini sağlamaktır. Bu, duygularını doğru ifade etme ve anlamlandırma sürecine yardımcı olacaktır. Daha sonra, kişiye uyum sağlaması için destek sağlamak veya gerekli tedaviye alması için yardım sağlamak önemlidir. Bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Görüşme ve terapiler
 • Farmakolojik tedavi
 • Kişisel gelişim
 • Meditasyon ve kendini gerçekleştirme
 • Grup terapileri
 • İçsel çalışmalar

Uzun vadede, TSSB'nin tedavi edilmesi, kişinin etrafındaki desteğin artırılmasıyla ve güvenli bir ortama alınmasıyla mümkün olabilir. Bu, kişinin yaşadığı travmanın üstesinden gelmesini sağlayacak veya en azından azaltacaktır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB psikiyatrik bir durumdur ve korkulu veya travmatik bir olaydan sonra insanların yaşadığı sürekli semptomları oluşturur. Bu olaylar genellikle tehdit sağlayıcı, vahşi veya tahrip edici olaylar olabilir. Travmatik olaylar arasında; cinayet, terörizm, kaza, savaş, şiddetli doğal afetler, trafik kazaları gibi olaylar yer almaktadır.

TSSB kronik stres reaksiyonu olarak anılır. Depresif belirtiler, anksiyete, duygusal kopukluk, duygusal çöküntü, uyku bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon problemleri, korku, öfke, kendine zarar verme eğilimi, hafıza bozuklukları, travmayla ilgili düşüncelerin tekrarlanması, kendini savunma mekanizmalarının bozulması gibi semptomları içerir.

TSSB tedavisinde çoklu yaklaşımlar kullanılmaktadır. Öncelikle, uzmanla kurulan güvenli bir iletişim ortamı oluşturulmalıdır. Terapötik yaklaşımlar arasında, kognitif davranışçı terapi, katılımcıların travmayla başa çıkma stratejilerini geliştirmelerini sağlayan travma odaklı terapiler, bilişsel kuramların desteklenmesi, kriz çözüm odaklı terapi, somatik deneyimleri içeren terapi, travmanın kendisi ve tüm içerikleri hakkında pozitif düşünme teknikleri ile terapötik konuşma terapileri sayılabilir.

Kimyasal olarak desteklenen tedaviler de kullanılmaktadır. Psikiyatrik ilaçlar arasında anksiyolitik, antidepresan ve antipsikotik ilaçlar yer almaktadır. En iyi sonuçların elde edilebilmesi için, tedavi edici ve destekleyici yaklaşımların diyaloga dahil olması da önemlidir.

TSSB tedavisinde aynı zamanda ebeveynlerin de destek olması çok önemlidir. Ebeveynlerin, çocuklarının yaşadığı durumu veya şiddetli tepkilerini dikkatle izlemesi ve anlaması gerekir. Ebeveynler, çocuklarına duygusal ve sosyal destek vermek için çaba göstermelidir.

TSSB çok ciddi bir durumdur ve tedavisi uzman yardımına başvurulması gerektiğini unutmamak önemlidir. Uzman yardımı almayan TSSB semptomlarının travmatik olayların etkisiyle beraber giderek kötüleşebilir. Bu nedenle, erken tanı ve tedavi çok önemlidir.